AI WEIWEI I JEGO WSPÓŁPRACOWNICY UWOLNIENI

Ai Weiwei został uwolniony 22 czerwca w ramach -qubao houshen- (-uzyskał poręczenie, podczas gdy sprawa jest w toku-). Jest to rodzaj zwolnienia za kaucją, według którego uwolniony ma zakaz opuszczania miasta lub państwa zamieszkania bez zezwolenia – w przypadku Ai Weiwei jest to Pekin. Jak podaje oficjalna chińska agencja informacyjna Xinhua, uwolniono go, “ze względu na jego prawidłową postawę, ponieważ przyznał się do popełnionych zbrodni, a także z powodu choroby przewlekłej, na którą cierpi”. Zgodził się również spłacić niezapłacone podatki. Jednak nigdy nie oskarżono go o popełnienie jakichkolwiek przestępstw i nie przedstawiono mu żadnych dokumentów prawnych dotyczących jego zatrzymania i uwolnienia.
Ai Weiwei przebywał w więzieniu o nieznanym położeniu. Jego żona mogła spotkać się z nim tylko raz, przez 15 minut, pod nadzorem. Kiedy został zwolniony, zakazano mu rozmów z kimkolwiek na temat tego, jak był traktowany w więzieniu. Nadal znajduje się pod ścisłym nadzorem policji. Według informacji podanych przez media w Hong Kongu, jego żona zażądała, aby postępowanie sądowe w sprawie oskarżenia o uchylanie się od płacenia podatków, które postawiono jego firmie, było podane do publicznej wiadomości oraz aby zwrócono im kontrakty biznesowe, księgi rachunkowe i pieczątki firmy.
Zhang Jingsong został uwolniony 23 czerwca. Wen Tao i Hu Mingfen 23 czerwca w nocy lub 24 czerwca rano, po czym wrócili do domu. Od momentu ich zatrzymania do początku kwietnia nie informowano rodzin mężczyzn o ich miejscu pobytu i statusie prawnym, a także nigdy nie postawiono im zarzutów.
Informacje o obecnym statusie prawnym i miejscu przebywania Liu Zhengganga nie zostały potwierdzone. Przyjaciele nie mogli skontaktować się ani z nim, ani z jego rodziną.
Prosimy o bezzwłoczne pisanie listów w języku angielskim, chińskim lub ojczystym:
– Przekonując władze Chin, aby bezzwłocznie ujawniły miejsce pobytu i status prawny Liu Zhenggang-a;
– Wzywając władze Chin, aby zapewniły, że Liu Zhenggang nie jest torturowany i okrutnie traktowany oraz ma kontakt ze swoją rodziną, prawnikiem, którego sam wybrał oraz udzielono mu prawa do opieki medycznej, jakiej może potrzebować;
– Przekonując władze, aby podjęły skuteczne środki w celu zagwarantowania wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń pokojowych zgodnie z Konstytucją Chińskiej Republiki Ludowej i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, który Chiny podpisały i zadeklarowały chęć jego ratyfikowania.
Prosimy o wysyłanie apeli przed 6 września 2011 do:
Ministra Bezpieczeństwa Publicznego
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu, 14 Dongchang-anjie
Dongchengqu, Beijingshi 100741
People’s Republic of China
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Ministra Sprawiedliwości
WU Aiying Buzhang
Sifabu, 10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
People’s Republic of China
Fax: +86 10 65292345
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Premiera ChRL
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
People’s Republic of China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo
Prosimy także o wysyłanie kopii do reprezentantów placówek dyplomatycznych akredytowanych w Twoim kraju:
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
Polska
Tel. 0048 22 8313836
Fax. 0048 22 6354211
E-mail: [email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
Ai Weiwei został 3 kwietnia zatrzymany przez policję na lotnisku w Pekinie, podczas gdy był w drodze do Hong Kongu. Wen Tao był dziennikarzem, którego zmuszono do rezygnacji z zawodu, po tym jak napisał artykuł na temat protestu przeciwko obaleniu kolonii artystów w Pekinie w 2010 r. 8 kwietnia policja aresztowała księgowego Ai Weiwei, Hu Mingfena. 9 kwietnia policjanci w strojach cywilnych zabrali Liu Zhengganga, projektanta pracującego w firmie projektowej Ai Weiwei. Jego żona zgłosiła zaginięcie. 10 kwietnia policja zatrzymała kuzyna i kierowcę Ai Weiwei, Zhang Jingsonga (znanego również jako Xiao Pang).