Akcja solidarnościowa z Halilem Savdą z Turcji

Halil Savda a conscientious objector in Turkey, 11 June 2009. Halil Savda, has been repeatedly prosecuted and imprisoned. He is currently appealing against a conviction and a 5 month prison sentence for 'alienating the public from military service' under article 318 of the Turkish Penal Code.

Halil Savda

Prosimy o wysyłanie listów wsparcia do Halila Savdy.
Przykładowa treść wiadomości:
– Sevgili Halil,
Cezaevinden sal-verildi-ini Af Örgütü-nden ö-rendim. Şarts-z olmasa da art-k serbest olmana çok sevindim. Senin insan haklar- için yürüttü-ün çabalar-n yan-nday-m.
Sayg-lar-mla,
– Dear Halil,
I heard from Amnesty International that you had been released from prison. Whilst there are conditions to your release, I am very pleased that you are now free. I am by your side in solidarity with your efforts for human rights.
With my best wishes,
– Drogi Halilu,
Słyszałam/słyszałem od Amnesty International, że nie przebywasz już w więzieniu. Cieszę się, że jesteś wolny. Jestem przy Tobie i solidaryzuję się z Twoimi działaniami na rzecz praw człowieka.
Z pozdrowieniami,
Listy wsparcia można wysyłać na adres:
Halil Savda
Yolalt- mah. TOKI
3. etap, Şilbe 4,
D11A – No: 8 D: 11
Yenişehir – Diyarbak-r
Turkey
Tło: maraton.amnesty.org.pl