Marfa Rabkowa jest białoruską obrończynią praw człowieka i koordynatorką wolontariuszy w Centrum Praw Człowieka Wiasna, jednej z największych organizacji pozarządowych w Białorusi, która od czasu powstania w 1996 r. aktywnie monitoruje i dokumentuje naruszenia praw człowieka w tym kraju.

Aktualizacja, 7 września 2022: Białoruski sąd skazał wczoraj Marfę Rabkową, koordynatorkę wolontariuszy z Centrum Praw Człowieka Wiasna, na karę 15 lat pozbawienia wolności za »organizowanie, uczestniczenie i przygotowywanie innych osób do udziału w masowych zamieszkach«, »wywoływanie społecznej wrogości wobec rządu« oraz »udział w organizacji przestępczej«. Wraz z Marfą skazano dziewięcioro innych więźniów politycznych. Wymierzono im karę od 5 do 17 lat pozbawienia wolności.

Marfa została arbitralnie zatrzymana 17 września 2020 r. i od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej podżeganie do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu, założenie ekstremistycznej organizacji, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nawoływanie do nienawiści na tle społecznym, czyny chuligańskie, a także niszczenie mienia. W razie skazania, grozi jej 20 lat pozbawienia wolności.

Członkowie Wiasny byli prześladowani przez cały czas istnienia organizacji, ale represje nasiliły się podczas ostatnich 18 miesięcy. Marfa została zatrzymana jako pierwsza. Jej działalność okazała się kluczowa dla ujawnienia masowego łamania praw człowieka przez białoruskie władze. Kierowany przez nią zespół wolontariuszy zajmował się między innymi ustaleniem liczby i miejsca przetrzymywania pokojowych demonstrantów oraz zbieraniem zeznań od ofiar tortur i innych naruszeń podstawowych praw człowieka. Dokumentowanie naruszeń praw człowieka nie jest przestępstwem!

Postępowanie przeciwko Marfie wpisuje się w szerszy kontekst prześladowań obrońców praw człowieka w Białorusi stosowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Od czasu wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 r. władze białoruskie praktycznie całkowicie zdelegalizowały przejawy aktywności społeczeństwa obywatelskiego, pozbawiając aktywistów wolności na podstawie sfałszowanych zarzutów, zamykając organizacje pozarządowe oraz zatrzymując setki pokojowych demonstrantów.

Marfa jest obrończynią praw człowieka i jest prześladowana wyłącznie ze względu na swoją pokojową działalność w tym obszarze.

Wezwij władze Białorusi do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Marfy Rabkowej!

Zdjęcie w nagłówku: Marfa Rabkowa, foto: spring96.org