W związku z szokującymi wydarzeniami jakie miały miejsce podczas Marszu Równości w Białymstoku 20 lipca 2019r. przypominamy, że każdy ma prawo demonstrować swoje poglądy i czuć się przy tym bezpiecznie. Każdy ma też prawo głosić poglądy przeciwne, o ile nie sprowadzają się one do nawoływania do nienawiści i przemocy. MSWiA powinno analizować wszelkie ryzyka i zagrożenia, które mogą towarzyszyć planowanym zgromadzeniom. Obowiązkiem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia, również podczas gromadzenia się i tuż po rozwiązaniu zgromadzenia, kiedy bardzo często zwiększa się realne zagrożenie napaścią. Obowiązkiem Państwa jest też kształtowanie debaty publicznej tak, by hejt i mowa nienawiści, w tym homofobia i transfobia, nie miały w niej miejsca, oraz stanowcze, jednoznaczne potępianie aktów nienawiści i przemocy.Tylko sprawne i bezzwłoczne wyciąganie konsekwencji wobec sprawców ataków na uczestników pokojowych zgromadzeń, odpowiednie zabezpieczenie zgromadzeń i natychmiastowe zakończenie kampanii nienawiści przeciwko społeczności LGBTI mogą sprawić, że marsze równości w Polsce będą bezpieczne. Wezwij polskie władze do skutecznej ochrony uczestników pokojowych zgromadzeń!