AKTUALIZACJA 17.07.2023

Mahal Baloch została zwolniona za kaucją po trzech miesiącach aresztu, jednak nadal nie została oczyszczona z zarzutów.

Mahal Baloch to 28-letnia kobieta z ludu Beludżów. Od śmierci męża w 2016 roku jest jedyną opiekunką swoich córek w wieku 8 i 5 lat. Szwagierka kobiety jest założycielką i przewodniczącą Organizacji praw człowieka na rzecz ludu Beludżów, która dokumentuje naruszenia praw człowieka w Beludżystanie. Mahal uczestniczyła w wielu protestach, szczególnie przeciwko wymuszonym zaginięciom. Amnesty International udokumentowała przypadki wymuszonych zaginięć studentów, aktywistów, dziennikarzy i obrońców praw człowieka w tej prowincji.

17 lutego 2023 roku o godzinie 23:00 12 funkcjonariuszy dokonało najścia na dom Mahal. Nie mieli oni jednak nakazu ani innego dokumentu usprawiedliwiającego przeprowadzenie takiej akcji. Mahal, jej matka, szwagierka, siostrzenica i dwie córki – po bezprawnym wtargnięciu do domu – zostały przewiezione do siedziby wydziału antyterrorystycznego policji w Kwecie, gdzie spędziły całą noc. Mahal oddzielono od innych. 12-letnia siostrzenica Mahal opowiedziała później, że podczas zatrzymania słyszała, jak Mahal krzyczy w trakcie przesłuchiwania.

Według informacji przekazanych przez Radę Praw Człowieka Beludżystanu, 18 lutego rodzina Mahal została porzucona w oddalonym miejscu, z którego musiała iść około 45 minut, aby znaleźć transport z powrotem do domu. Mahal zaś postawiono przed sądem do spraw antyterrorystycznych. Ten zezwolił na zatrzymanie jej na 7 dni, a następnie na kilkukrotne przedłużenie tego okresu. Pomimo czterech rozpraw, Mahal nie postawiono żadnych zarzutów.

Sprawa Mahal jest elementem większego kryzysu praw człowieka, który ogarnia Beludżystan. Doniesienia o wymuszonych zaginięciach i pozasądowych zabójstwach, dokonywanych przez siły bezpieczeństwa na działaczach opozycji oskarżanych przez rząd o działalność terrorystyczną, są na porządku dziennym. Amnesty International stoi na stanowisku, że każdy musi mieć możliwość korzystania z przysługujących mu praw, w tym prawa do sprawiedliwego procesu sądowego. Organizacja potępia masowe ataki grup zbrojnych wymierzone w ludność cywilną. W pełni uznaje również obowiązek władz Pakistanu, by zapobiegać przestępstwom z użyciem przemocy i karać sprawców. Jednakże wymuszone zaginięcia i pozasądowe egzekucje stanowią poważne naruszenie praw człowieka, które należy z całą stanowczością potępić.

Podpisz petycję i wezwij ambasadora Pakistanu do:

  • natychmiastowego uwolnienia Mahal Baloch;
  • do czasu zwolnienia lub postawienia zarzutów władze muszą zagwarantować jej prawo do sprawiedliwego procesu, prawo do zakwestionowania legalności zatrzymania oraz prawa do wysłuchania w sprawie wyznaczenia kaucji.