Powinniśmy być w stanie wyrażać sprzeciw bez strachu, że stanie się nam krzywda. Nie powinniśmy się bać, że gdy protestujemy, zostanie przeciwko nam użyty sprzęt, który nie służy innym celom niż tortury lub znęcanie się nad innym człowiekiem. Wiemy, że siły porządkowe w wielu miejscach na świecie posiadają taki sprzęt i wykorzystują go np. do tłumienia pokojowych demonstracji. Można temu zapobiec. Trzeba uregulować zasady produkcji i handlu takim sprzętem.  

Zażądaj, by polski rząd zagłosował za rozpoczęciem prac nad traktatem regulującym handel sprzętem do egzekwowania prawa, by zagwarantować, że nie trafi on w ręce sił porządkowych, które nadużywają władzy. Jest szansa, że już niedługo w ONZ odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Naciskamy na rządy na całym świecie, by poparły ten Traktat.

Broń mniej śmiercionośna – niebezpieczna alternatywa

W wielu krajach, na każdym kontynencie, pokojowi demonstranci spotykają się z falami represji ze strony sił policyjnych i wojskowych, które brutalnie tłumią głosy sprzeciwu. Tzw. mniej śmiercionośna broń, taka jak gaz łzawiący oraz pieprzowy, gumowe kule oraz pałki, promowana jest jako bezpieczniejsza alternatywa dla broni palnej. Jednak zbyt często wykorzystuje się ją bezprawnie do nękania, zastraszania, karania lub rozpędzania protestujących, naruszając ich prawo do pokojowych zgromadzeń.   

Ich historie mrożą krew w żyłach. 24-letnia Leidy Cadena została oślepiona podczas protestu w Kolumbii przez funkcjonariusza wyspecjalizowanego oddziału ds. tłumienia zamieszek. Strzelił do niej gumowym pociskiem w twarz. Straciła wzrok w prawym oku. Podobne obrażenia odniósł 28-letni Payu Boonsophon w Tajlandii. We Francji 80-letnia Zineb Redouane zginęła, gdy podczas protestu granat z gazem łzawiącym uderzył ją w głowę. Dopóki nie zagwarantuje się zgodnych z prawami człowieka uregulowań produkcji i handlu sprzętem używanym przez siły porządkowe, historie podobne do doświadczeń Leidy, Payu i Zineb będą się powtarzać.  

Gdy działamy wspólnie, wszystko jest możliwe! Rządy na całym świecie muszą poprzeć Traktat o handlu wolnym od tortur. Czas rozpocząć prace na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, instytucji stworzonej w celu przeciwdziałania łamaniu praw człowieka.