AKTUALIZACJA 16.10.2023

Albero Nallar został zwolniony 18 sierpnia, po spędzeniu ponad miesiąca w areszcie domowym. Wciąż jest oskarżony o podżeganie do udziału w protestach. W październiku ma zostać przesłuchany przed sądem.  


Alberto Nallar jest argentyńskim prawnikiem zajmującym się prawami człowieka. W protestach w prowincji Jujuy, które rozpoczęły się 15 czerwca, aktywnie wspierał powszechny sprzeciw przeciwko lokalnej reformie konstytucyjnej oraz zapewniał wsparcie i pomoc prawną osobom dotkniętym represjami z tego tytułu. Zatrzymano go 13 lipca. Został oskarżony o podżeganie do udziału w protestach. Zarzut ten w Argentynie jest bardzo często stosowany, aby tłumić protesty i wyciszać sprzeciw wobec władzy.  Od 14 lipca Alberto Nallar przebywa w areszcie domowym.  

15 czerwca 2023 r. w prowincji Jujuy przyjęto reformę lokalnej konstytucji, która zdaniem wielu została przeprowadzona w pośpiechu i bez konsultacji społecznych. Sposób przeprowadzenia reformy stanowi poważne zagrożenie dla praw ludności rdzennej, ponieważ uniemożliwia jej wyrażenie sprzeciwu w sprawach, które dotyczą jej bezpośrednio.  

Wprowadzenie reformy skutkowało masowymi protestami, które spotkały się z brutalnymi represjami ze strony policji, w tym z zastosowaniem siły. Nieuzasadniona reakcja funkcjonariuszy stanowiła poważne naruszenie prawa do życia i nietykalności cielesnej, które są chronione zarówno przez przepisy krajowe w Argentynie, jak i konwencje międzynarodowe.  

Protesty w Argentynie nie ustają. Między 12 a 13 lipca wydano nakazy aresztowania i rozpoczęto arbitralne zatrzymania nauczycieli, pracowników naukowych i obrońców praw człowieka. Od rozpoczęcia protestów zatrzymano co najmniej 130 osób.  

Nikt nie może być represjonowany za pokojowe wyrażanie sprzeciwu. Podpisz petycję do Chargé d’affaires Ambasady Argentyny w Polsce i zażądaj uwolnienia Alberto Nallara.