W grudniu 2023 został ustanowiony nowy rząd. Jednak pomimo obietnic Premiera Donalda Tuska, w dalszym ciągu nie zadbano o prawa osób LGBTI, które przez ostatnie lata były nękane i szykanowane. Czas na zmianę, czas na równość! 

Jak wynika z najnowszych badań Agencji Praw Podstawowych, 3 na 4 osoby w związkach jednopłciowych w Polsce boją się chwycić swojego partnera lub partnerkę za rękę, a prawie połowa osób LGBTI doświadczyła jakiejś formy dyskryminacji. Co szósta osoba LGBTI w Polsce została zaatakowana za swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową w ostatnich 5 latach. Nie możemy na to dłużej pozwalać.  

Dlatego apelujemy do Premiera Donalda Tuska, by jak najszybciej wprowadził rozwiązania prawne zapewniające równość osób LGBTI mieszkających w Polsce poprzez: 

– wprowadzenie przesłanek orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i cech płciowych do kodeksu karnego w ramach tzw. przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści;
– zapewnienie możliwości rejestrowania związków jednopłciowych w Polsce – a docelowo równości małżeńskiej w Polsce;
– stworzenie godnej procedury uzgodnienia płci dla osób transpłciowych;
– zapewnienie skutecznej ochrony Marszy Równości i innych zgromadzeń osób LGBTI 
– zaprzestanie prześladowania osób aktywistycznych za ich pokojowe działania. 

Polska jest zobowiązana do tych działań nie tylko na podstawie międzynarodowych konwencji czy standardów praw człowieka. W 2023 roku również Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska narusza prawa człowieka par osób tej samej płci. Polski Rząd musi zrobić wszystko, by jak najszybciej zapewnić równość.  

Dołącz do nas – podpisz petycję i powiedz, że to już najwyższy czas na równość!