Organizacje działające na rzecz praw człowieka i zdrowia reprodukcyjnego zgłaszają, że treści dotyczące aborcji są usuwane z platform społecznościowych. Facebook, Instagram i TikTok cenzurują aktywność organizacji poprzez oznaczanie udostępnianych przez nich treści jako „wrażliwy” lub tymczasowe zawieszanie go.  

Kasowanie informacji o aborcji z przestrzeni internetowej stanowi zagrożenie dla prawa do informacji i powszechności istotnej wiedzy, która ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących ciała i zdrowia. 

Giganci technologiczni muszą wiedzieć, że patrzymy im na ręce i nie pozwolimy na uciszanie organizacji walczących o prawa człowieka! Powiedz Markowi Zuckerbergowi z Mety i Chew Shou Zi z TikToka: zakończcie cenzurę i zobowiążcie się publicznie do udostępniania informacji na temat aborcji na Waszych platformach.