Osoby starsze nieproporcjonalnie częściej doświadczają naruszeń praw człowieka podczas wojny w Ukrainie. Często pozostają one na obszarach dotkniętych konfliktem, czy to z powodu niepełnosprawności, która uniemożliwia im ucieczkę, czy też dlatego, że niechętnie opuszczają swoje domy, będące najczęściej ich jedynym cennym zasobem.

Inwazja Rosji doprowadziła do kryzysu w i tak już przeciążonym systemie opieki w Ukrainie. W przypadku wielu społeczności młodsi krewni, którzy wcześniej wspierali starsze osoby z niepełnosprawnością, opuścili kraj lub zaciągnęli się do wojska, podczas gdy osoby starsze pozostały w kraju.

Pomimo heroizmu pojedynczych pracowników i pracowniczek opieki społecznej i zdrowotnej, którzy nadal zapewniają wsparcie osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, mimo wielkiego osobistego ryzyka i często przy minimalnym wynagrodzeniu, po prostu nie ma wystarczającej liczby pracowników – ani odpowiedniego transportu – aby zaspokoić rosnące potrzeby.

Przeczytaj, co mówią osoby dotknięte konfliktem, które nie mogą opuścić kraju

Dyrektor Ośrodka Tymczasowego Zakwaterowania w Mykołajewie: „Na początku wojny zgłaszały się do nas osoby na wózkach inwalidzkich. Ale nie mogliśmy ich przyjąć nawet na noc, byliśmy zmuszeni ich odesłać”.

Kateryna Demczenko, 73, mieszkanka wsi niedaleko Sum, której rodzina opuściła kraj: „[Mój wnuk] przynosił mi artykuły spożywcze i lekarstwa, pracował w ogrodzie i zabierał mnie do szpitala.Wszyscy w moim życiu uciekli, zostałam sama”.

Nina Melnyczenko, 85, obwód mikołajowski „Odłamki wleciały na moje podwórko. Straciłam przytomność, nie wiem jak długo tam leżałam. Twarz mi krwawiła… [Teraz] zaczęły dokuczać mi silne bóle głowy i nie widzę już na lewe oko… Wcześniej chodziłam tylko o jednej lasce, teraz potrzebuję dwóch”.

Ty też możesz pomóc niedostrzeganym ofiarom inwazji Rosji na Ukrainę!

Podpisz petycję! Koszty i logistyka odbudowy bardziej inkluzywnego społeczeństwa nie mogą spoczywać wyłącznie na odpierającej agresję Ukrainie. Zagraniczni darczyńcy i organizacje humanitarne mogą zapewnić finansowanie i materiały, aby ośrodki tymczasowego zakwaterowania stały się miejscami dostępnymi dla wszystkich.