AKTUALIZACJA: 14 marca 2023 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał Justynę winną z artykułu 152 par. 2 Kodeksu Karnego, a więc za “pomoc w aborcji”. Wyrok: osiem miesięcy ograniczenia wolności przez prace społeczne. Obrońcy zapowiedzieli apelację, a sama Justyna zadeklarowała, że wraca do pracy na telefonie, odbierając wiadomości od osób potrzebujących pomocy w aborcji.

Oskarżenie Justyny o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko Justynie powinny zostać natychmiast wycofane.

Polskie ustawodawstwo aborcyjne należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Aborcja w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej jest dozwolona tylko, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej lub gdy jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub pedofilii. Przyjmowanie tabletek aborcyjnych w celu przeprowadzenia aborcji nie jest przestępstwem, ale każda osoba lub lekarz, który pomaga ciężarnej w przeprowadzeniu aborcji poza ograniczonymi, dopuszczonymi przez prawo przypadkami, podlega karze do trzech lat więzienia.

Justyna jest doulą (osoba wykształcona i doświadczona we wspieraniu osób w trakcie i po ciąży) i członkinią założycielką Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji bez Granic. Te dwie oddolne inicjatywy utworzone przez aktywistki z Polski i innych części Europy zapewniają poradnictwo, finansowanie podróży za granicę w celu aborcji oraz wiarygodne informacje zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi bezpiecznej aborcji przy użyciu tabletek. W 2021 r. prokuratura postawiła Justynie zarzuty karne w związku z pomocą ciężarnej kobiecie w zdobyciu tabletek aborcyjnych w celu przeprowadzenia przez nią aborcji w 2020 r., w szczytowym okresie globalnej pandemii i surowych restrykcji, jeszcze bardziej utrudniających dostęp do aborcji.

Ograniczenia prawne i inne bariery, w tym stygmatyzacja aborcji w Polsce oznaczają, że osoby w ciąży mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do leków i wysokiej jakości opieki aborcyjnej oraz ryzykują samodzielne wywołanie aborcji przy użyciu niebezpiecznych metod. Justyna i inne członkinie Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji bez Granic dostarczają potrzebnych informacji na temat bezpiecznej aborcji i ratującego życie wsparcia osobom, które potrzebują aborcji.

Dostęp do bezpiecznej aborcji jest prawem człowieka. Nikt nie powinien być karany za ochronę tego prawa.

Pokaż solidarność z Justyną!

Pokaż Justynie, że nie jest zdana tylko na siebie. Zażądaj od polskiego Prokuratora Generalnego wycofania wszystkich zarzutów przeciwko Justynie i zapewnienia jej możliwości wykonywania zgodnej z prawem międzynarodowym pracy na rzecz praw człowieka i udzielania ratującego życie i zdrowie wsparcia osobom, które potrzebują aborcji, bez prześladowań i represji. Wezwij do zaprzestania traktowania wsparcia osób w aborcjach jako przestępstwa.


Justyna Wydrzyńska, Aborcyjny Dream Team, Aborcja Bez Granic. Zdjęcie: Grzegorz Żukowski