Albania: Ochrona kobiet przed przemocą jest obowiązkiem, nie wyborem

EUR 11/003/2006
Rząd Albanii musi pozostać wiernym swoim zobowiązaniom i zbadać natychmiast rozmiary przemocy, aby uratować życie tysięcy kobiet,  które cierpią z powodu przemocy z rąk swoich mężów i bliskich partnerów, stwierdziła Amnesty International w publikowanym dzisiaj raporcie.
Raport -Nie ma się czego wstydzić- – dokumentuje przemocy wobec kobiet w rodzinach w Albanii, w tym m.in. policzkowanie, bicie, kopanie, zastraszanie bronią lub nożem, gwałty, a w ostateczności zabójstwa. Niektóre kobiety, które nie mogą w żaden sposób uciec przed przemocą, mogą popełnić samobójstwo lub same uciec się do przemocy. Wiele z nich znosi przemoc psychiczną, fizyczną oraz kontrolę ekonomiczną. Często przemoc jest uzasadniona tradycją i -mentalnością- albańską.
-Wzywamy rząd Albanii, aby szybko sporządził plan działania, który zawierałby zabezpieczenia prawne dla kobiet, które cierpią z powodu przemocy oraz oskarżanie i osądzanie sprawców przemocy domowej, która stałaby się wykroczeniem w Kodeksie Karnym- – stwierdził Sian Jones, badacz Amnesty International zajmujący się Albanią.
Kobiety w Albanii są wychowywane w wierze, że nie mają takich samych praw jak mężczyźni oraz że przemoc domowa jest normalną częścią małżeństwa.  To powstrzymuje je przed wzywaniem policji oraz pozbawia dostępu do sprawiedliwości poprzez system prawa. Kiedy kobiety dzwonią na policję, aby zgłosić przypadki przemocy, często okazuje się, że policjanci niechętnie odpowiadają na wezwanie i podejmują odpowiednie działania. 
Władze Albanii nie rozpoznają w pełni rozmiarów przemocy wobec kobiet w rodzinach, ponieważ nie ma prawa kryminalizującego przemoc domową ani żadnych statystyk. Kiedy sprawy dotyczące przemocy domowej są rozpatrywane przez sąd, nie są przez sąd rozpoznawane i traktowane jako sprawy przemocy domowej.
W styczniu 2006 roku koalicja albańskich organizacji pozarządowych przedstawiła parlamentowi wstępny projekt prawa zapobiegającego przemocy w rodzinach i ochronie poszkodowanych. Jeśli zostanie uchwalony, prawo będzie umożliwiało kobietom szukanie ochrony przed agresywnymi partnerami.
-Władze chcą przerwać sytuację, w której nie ma wygranych. Muszą przestrzegać zobowiązań odnośnie międzynarodowych standardów praw człowieka, powinny również wdrożyć postanowienia proponowanego prawa- – stwierdził Sian Jones. -Należy to zrealizować przez skoordynowane akcje, które włączają przedstawicieli porządku prawnego i władze sądownicze, tak samo jak opieki zdrowotnej i innych przedstawicieli, którzy mogą pomagać zapobiegać przemocy-.
Przemoc wobec kobiet w rodzinach nie może usprawiedliwiana i akceptowana jako zwykła część małżeństwa lub też traktowana jako  -sprawa rodzinna-.  Amnesty International uważa, że przemoc jest naruszeniem praw człowieka kobiet i dziewcząt do fizycznej i psychicznej integralności, wolności i bezpieczeństwa, wolności wyrażania swoich poglądów oraz prawa wyboru w małżeństwie. Przemoc może prowadzić do tortur i okrucieństwa, niehumanitarnego i poniżającego traktowania a w ostatecznej sytuacji może prowadzić do naruszania prawa do życia.
Całość raportu:
web.amnesty.org/library/index/engeur11
Inne istotne raporty Amnesty International:

Francja: Przemoc wobec kobiet: problem dla państwa:
web.amnesty.org/library/index/engeur210012006
Federacja Rosyjska: Nigdzie nie ma powrotu: Przemoc wobec kobiet w rodzinie:
web.amnesty.org/library/index/engeur460562005
Hiszpania: Więcej niż słowa. Urzeczywistnienie ochrony i sprawiedliwości dla kobiet, które są ofiarami przemocy w domu:
EUR 41/005/2005, web.amnesty.org/library/index/engeur410052005
Turcja:  Kobiety w konfrontacji z przemocą w rodzinie:
web.amnesty.org/library/index/engeur440132004
tłumaczenie Iga Kolasińska