Amnesty Bus na półmetku

Akcja Amnesty Bus zaczęła się w Warszawie, w niedzielę 27 czerwca, happeningiem na Placu Zamkowym. Następnie 29 czerwca Amnesty Bus odwiedził Łódź. Od 1 lipca do 4 lipca wolontariusze i wolontariuszki Amnesty International byli obecni na Open-er Festival w strefie NGO. Kolejnym przystankiem były Chałupy, gdzie zespól zbierał podpisy pod petycjami wśród wczasowiczów. Od 8 lipca do 12 lipca przyjechał na Seven Festiwal Music & More w Węgorzewie. Przed Olsztynem bus gości jeszcze w Giżycku i Mikołajkach.
Przed Busem klejne przystanki. 15 lipca będzie pod Grunwaldem zbierać podpisy wśród rycerzy. Następnie zawita do Torunia. Między 19 lipca, a 26 lipca Amnesty Bus robi przerwe by naładować akumulatory. Następnie jedzie na akcję do Poznania, a na koniec spędza czas na festiwalu Woodstock.
Akcja letnia Amnesty Bus jest realizowana w ramach kampanii -Żądamy Godności-. Celem kampanii jest położenie kresu przypadkom łamania praw człowieka, które sprawiają, że ludzie żyją w ubóstwie. Amnesty International chce zmobilizować ludzi w całej Polsce, aby domagali się od rządów, wielkich korporacji oraz wpływowych osób, aby usłyszeli głosy osób żyjących
w ubóstwie, uznawali i szanowali ich prawa.
Żądamy Godności
Jednym z tematów poruszanych w ramach kampanii Amnesty International -Żądamy Godności- jest kwestia odpowiedzialności korporacji. Od kilkudziesięciu lat eksploatowane są zasoby naturalne w krajach Globalnego Południa, w Indiach, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Międzynarodowe korporacje uzyskują z tej działalności krociowe zyski. Z drugiej strony, mimo że kraje te posiadają bogate złoża surowców mineralnych, standardy życia, zdrowia i edukacji, są tam najniższe na świecie. Działalność korporacji często łączy się z brutalnym naruszeniem praw człowieka i wpędza ludzi w ubóstwo. Okazuje się również, że nie istnieją żadne skuteczne środki, które pozwoliłyby zmusić korporacje do ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania lub zapewniłyby pokrzywdzonym zadośćuczynienie.

Amnesty International nie mogła przejść obojętnie wobec nagminnych przypadków naruszeń podstawowych praw człowieka przez niektóre międzynarodowe korporacje. W ramach naszej kampanii domagamy się zapewnienia, że korporacje międzynarodowe będą zwracały uwagę na prawa osób żyjących w ubóstwie, a zyski osiągnięte z inwestycji w krajach ubogich będę przeznaczane na zapewnienie im podstawowych praw.
Aby podpisać się pod petycjami dotyczącymi Delty Nigru, Bhopalu i stanu Orisa wystarczy odwiedzić stronę www.amnestybus.pl.
Aktualne Informacje na temat trasy i wydarzeń towarzyszących Amnesty Busa również pod tym adresem.