Amnesty International dla uchodźców w Teatrze Dramatycznym

Podczas akcji Amnesty International w Teatrze Dramatycznym odbędą się: pokaz filmu, warsztaty i dyskusja.
27 października o godz. 18:00 wyświetlony zostanie film -Nie czekaj na mnie-, w reżyserii Nedima Hazara, o uchodźcach w Turcji, a specjalnym gościem po filmie będzie Witold Szabłowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor licznych reportaży z Turcji.
28 października w godz. 11.00 – 15.00 odbędą się warsztaty dla młodzieży szkolnej -Przejście graniczne-, a w godz. 18.00-19.30 dyskusja -W poszukiwaniu drugiej ojczyzny- – o książce -Druga Ojczyzna- Paula Scheffera (wyd. Czarne). Udział wezmą Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska, i Edwin Bendyk, publicysta Polityki.
Ponadto, wszyscy goście Teatru w tych dniach zaproszeni są do składania podpisów pod petycjami Amnesty International w obronie Romów i innych mniejszości deportowanych z Niemiec do Kosowa. Romowie i członkowie innych mniejszości etnicznych, również dzieci, są zmuszani do powrotu do Kosowa, często z niczym za wyjątkiem ubrań, które mają na sobie. Po przyjeździe często muszą stawić czoła dalszej dyskryminacji i przemocy.
Amnesty International wzywa wszystkie rządy do wypełniania międzynarodowych zobowiązań respektowania i ochrony uchodźców, a także osób starających się o azyl. W szczególności protestuje przeciwko automatycznej kryminalizacji uchodźców i migrantów, zrównując ich z przestępcami.
-Rządy w wielu częściach świata przedstawiają uchodźców i osoby starające się o azyl jako zagrożenie dla społeczeństw, w których starają się uzyskać schronienie-, mówi Draginja Nadażdin. -Motywy polityczne i argumenty dotyczące bezpieczeństwa państwa sprawiły, że regulacje dotyczące azylu stały się raczej narzędziem służącym do wykluczenia pewnych grup ludzi, niż do odpowiedniej ochrony-.
Film -Nie czekaj na mnie- Nedima Hazara przedstawia historie uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, którzy przybywając do Turcji spotykają się z dyskryminacją, aresztowaniem i innymi represjami. Tureckie prawo odmawia respektowania praw uchodźców i azylantów z określonych nie-europejskich krajów. Amnesty International apeluje już od ponad roku do władz Turcji o zniesienie przepisów łamiących prawa człowieka.
Książka Paula Scheffera -Druga ojczyzna- natomiast podejmuje się analizy europejskich doświadczeń z przyjmowania licznych migrantów szukających w państwach zachodu schronienia i nadziei na lepsze życie. Przede wszystkim na przykładzie Holandii. Sporo miejsca poświęca jednak też Polsce, która powoli z eksportera migracji staje się krajem przyjmującym coraz więcej osób z krajów Afryki, Azji czy państw byłego Związku Radzieckiego.
KONIEC/