Amnesty International jednoczy podzielony świat

W tegorocznym spotkaniu Rady Międzynarodowej wzięło udział ponad 400 delegatów z 75 państw. Podobne fora organizowane są co dwa lata w celu zaplanowania, dokonania przeglądu i podjęcia decyzji co do dalszych działań Amnesty International.
-Walka na rzecz praw człowieka jest wielkim wyzwaniem i wymaga, przede wszystkim,  odwagi i stanowczego działania-, oznajmiła Sekretarz Generalna Amnesty International, Irene Khan.
-Amnesty International – największy międzynarodowy ruch obrońców praw człowieka –  jednoczy ludzi z całego świata: z  różnych narodowości, grup etnicznych, o różnych wyznaniach, odmiennej kulturze i wieku. Łączy ich wszystkich jedna wizja. Wizja, w której prawa każdej osoby są szanowane, realizowane i strzeżone.-, powiedziała Irena Khan.
Delegaci wszystkich państw stwierdzili jednoznacznie, iż działania Amnesty International powinny dalej skupiać się na pomocy przede wszystkim osobom i grupom marginalizowanym w swoich społecznościach. Główny nacisk położono na przeciwdziałanie erozji standardów przestrzegania praw człowieka w polityce wielu państw oraz dostosowanie działań Amnesty International do potrzeb tych, którzy najbardziej narażeni są na dyskryminację i represje. 
-Ludzie żyjący w biedzie nie mają wpływu na sposób, w jaki ich rząd próbuje rozwiązać problem ubóstwa. Najczęściej to właśnie oni pozbawiani są należnego zadośćuczynienia za popełnione wobec nich naruszenia praw człowieka.-, wywnioskowała Khan.
Jedna z głównych kampanii Amnesty International dotyczy zwalczania przemocy wobec kobiet dlatego dużo miejsca poświęcono tej tematyce w trakcje spotkania Rady Międzynarodowej. W ramach dyskusji nad prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi, organizacja zobowiązała się wzmocnić działania na rzecz zapobiegania niechcianym ciążom oraz innym czynnikom, które skłaniają kobiety do dokonania aborcji.  Amnesty International podtrzymała jednocześnie ogłoszoną w kwietniu politykę w stosunku do wybranych aspektów aborcji, tzn. opowiedziała się  za jej dekryminalizacją oraz zagwarantowaniem kobietom dostępu do pomocy medycznej w razie wystąpienia komplikacji po zabiegu. Organizacja ogłosiła również, że będzie bronić dostępu kobiet do aborcji w rozsądnym, medycznie określonym terminie od zapłodnienia w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety oraz gdy narusza jej prawa człowieka. Kobiety i mężczyźni powinni mieć równy dostęp do korzystania z pełni praw seksualnych i reprodukcyjnych, nie będąc narażeni na przymus, dyskryminację lub przemoc.
Spotkanie Rady Międzynarodowej zwróciło również uwagę na zbliżającą się Olimpiadę w Pekinie, do której został już zaledwie rok. Gdy Pekin kandydował na gospodarza Olimpiady, zarówno władze chińskie jak i Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosiły, iż igrzyska przyspieszą rozwój praw człowieka w Chinach. Amnesty International prowadzi aktywna kampanię, mającą na celu doprowadzenie do wywiązania się w tych obietnic.
-Pracując na rzecz więźniów sumienia, ale też  na rzecz ofiar biedy, uprzedzeń  i przemocy, Amnesty International wciąż pozostaje wierna swojej misji pomocy tym, którzy są marginalizowani. Walka o  godność wszystkich ludzi, których prawa  z różnych powodów nie są respektowane, jest wciąż naszym największym wyzwaniem. My, przywódcy tej światowej organizacji,  obiecujemy, iż zrobimy wszystko co w naszej mocy by chronić podstawowe prawa wszystkich osób, żyjących na Ziemi – dodała Khan.
Tłumaczenie: Aleksandra Sawicka