Amnesty International, największa na świecie organizacja praw człowieka, ma 50 lat

A150_POL_RGB_CP_small
28 maja 2011 roku Amnesty International będzie świętować 50-lecie powstania. Z tej okazji, w ponad 60 krajach na całym świecie, zostaną jednocześnie przeprowadzone akcje przeciwko represjom i niesprawiedliwości.
– W Polsce będziemy świętować urodziny i jednocześnie zbierać podpisy pod petycjami w obronie Andreja Sannikaua, Andrzeja Poczobuta i innych białoruskich więźniów sumienia powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International. -50 lat doświadczenia w walce o poszanowanie godności ludzkiej, wolności i sprawiedliwości pokazało, że zmiana na lepsze jest możliwa, a ludzie mogą osiągnąć wyjątkowe rzeczy. Każdy z nas, pojedynczym działaniem może dokonać zmiany, ale miliony osób, które staną razem zjednoczone przeciwko niesprawiedliwości, mogą zmienić świat.
Rocznica powstania Amnesty International przypada na moment, w którym jesteśmy świadkami przełomu w dziedzinie praw człowieka. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej ludzie wykazują się niezwykłą odwagą sprzeciwiając się represjom, despotyzmowi i korupcji – często spotykając się z krwawym odwetem i przemocą ze strony państwa.

Te protest w dramatyczny sposób wskazują na pilną potrzebę międzynarodowej solidarności w kwestii praw człowieka. Dlatego też w dniu swoich 50-tych urodzin, Amnesty International wzywa wszystkich ludzi na całym świecie – w tym ponad trzy miliony członków i członkiń Amnesty International w ponad 150 krajach – do zachęcenia co najmniej jednej osoby do podjęcia w tym dniu działania na rzecz praw człowieka.
28 maja, na całym świecie, od Argentyny do Ghany i od Turcji do Nowej Zelandii, zostanie wzniesiony symboliczny tost za wolność. Będzie to hołd oddany dwóm portugalskim studentkom uwięzionym za podobny gest w latach 60-tych ubiegłego wieku. Ta niesprawiedliwość zainspirowała brytyjskiego prawnika, Petera Benensona, do założenia Amnesty International 28 maja 1961 roku.
Na uroczystym otwarciu obchodów 50-lecia Amnesty International w Parlamencie Europejskim, Jerzy Buzek podkreślił istotną rolę praw człowieka w zwalczaniu niesprawiedliwości na świecie. Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International, w swoich życzeniach dla Amnesty International z okazji 50-tych urodzin, odniósł się do polskiego śledztwa i konieczności rozliczenia zaangażowania Polski w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA.

– Od momentu, kiedy świeca Amnesty International zaczęła płonąć, jesteśmy świadkami rewolucji praw człowieka. Wezwanie do wolności, sprawiedliwości i godności nie jest już odosobnionym apelem, ale prawdziwe globalnym żądaniem – powiedział Salil Shetty.

Pomimo niesamowitego postępu, zakończenie łamania praw człowieka jest dziś dla nas wszystkich wciąż kluczowym wyzwaniem.
Ponad dwie trzecie ludzi na świecie nie ma dostępu do sprawiedliwości; nadużycia pogłębiają ubóstwo; dyskryminacja wobec kobiet jest powszechna; i tylko w ciągu ubiegłego roku Amnesty International udokumentowała tortury w ponad 98 krajach. Rządy nie spełniają obietnic zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i ignorują przypadki łamania praw człowieka.
Salil Shetty powiedział, że aktywizm jest potężną siłą, która może doprowadzić do realnej zmiany, co najlepiej widać po demonstracjach Arabskiej Wiosny.
– Możemy zaoferować coś, czego siły represji nigdy nie mogłyby zahamować, ani stłumić: ludzi zjednoczonych we wspólnym działaniu oraz krytyczną i silną opinię publiczną, dzięki czemu razem możemy dokonać zmiany –
Amnesty International skupi się w tym roku na sześciu obszarach, w których wspólne działanie może doprowadzić do znaczącej poprawy sytuacji, są to: wolność wypowiedzi, abolicja kary śmierci, prawa reprodukcyjne kobiet i dziewcząt w Nikaragui, zapewnienie sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga, odpowiedzialność korporacji w Delcie Nigru i zakończenie niesprawiedliwości i represji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Przez pół wieku, Amnesty International – największa na świecie organizacja praw człowieka – była świadkiem nadużyć i okrucieństw, ale też niosła nadzieję prześladowanym i zapomnianym, prowadząc kampanie na rzecz sprawiedliwości.
Amnesty International doprowadziła do tego, że osoby odpowiedzialne za tortury stały się międzynarodowymi banitami, zniesiono nietykalność przywódców państw oskarżanych o popełnienie zbrodni poprzez ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego, a świat wolny od kary śmierci jest coraz bliższy.
W 1977 roku Amnesty International otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.
W ciągu ostatnich 50 lat, Amnesty International wielokrotnie dostosowywała swoje działania do nowych wyzwań gwałtownie zmieniającego się świata. Zaczynaliśmy od kampanii na rzecz więźniów sumienia – dziesiątki tysięcy z nich zostało uwolnionych od 1961 roku, a teraz prowadzimy również akcje, które obejmują pełen katalog praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
– Ludzie na całym świecie coraz śmielej żądają zarówno praw politycznych, jak i ekonomicznych – pokazując, że wbrew twierdzeniom niektórych rządów, prawa nie mogą być wartościowane i nie mogą stanowić przedmiotu targów. Wszystkie prawa – niezależnie czy są to prawa socjoekonomiczne, czy polityczne, muszą być respektowane po równo, jeśli chcemy osiągnąć wolność od strachu i ubóstwa – powiedział Salil Shetty.
50 lat temu, zakładając Amnesty International, Peter Benenson przytoczył chińskie przysłowie: Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. Świeczka otoczona drutem kolczastym stała się symbolem nadziei dla tych wszystkich, którzy cierpią w wyniku łamania praw człowieka, wszystkich, których pozbawiono wolności i godności.