Amnesty International rozczarowana wystąpieniem Polski na forum Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Polski poparł stanowisko Unii Europejskiej wspierające Deklarację Pekińska i Platformę Działania oraz inne dokumenty stanowiące instrumenty działań na rzecz osiągnięcia równości płci. Jednocześnie podkreślił, że w rozumieniu Polski, zawarte w stanowisku EU odniesienie do praw seksualnych i reprodukcyjnych nie oznacza zachęcania do promocji aborcji.
Amnesty International z rozczarowaniem przyjęła tę deklarację i przypomina, że zakaz aborcji wiąże się z poważnymi naruszeniami praw człowieka:

  • zakaz aborcji nie powoduje zmniejszeni ilości dokonywanych aborcji; zmusza on raczej zdesperowane kobiety i dziewczęta, które np. padły ofiarą przemocy seksualnej czy masowych gwałtów dokonywanych podczas konfliktów zbrojnych do dokonywania nielegalnych lub samodzielnych aborcji; często są to aborcje dokonywane w przerażających warunkach przez niewykwalifikowane osoby, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiet,
  • każdego roku na całym świecie, przede wszystkim w krajach Globalnego Południa, pół miliona kobiet umiera na skutek komplikacji podczas ciąży lub porodu, 16 procent tych zgonów spowodowanych jest przez aborcje przeprowadzone w niebezpiecznych warunkach;
  • zakaz aborcji naraża życie i zdrowie kobiet na niebezpieczeństwo także w ten sposób, że lekarze i personel medyczny, w obawie przed odpowiedzialnością karną, nie podejmują się leczenia kobiet w ciąży.

W Nikaragui obowiązuje całkowity zakaz aborcji i lekarzom grozi kara pozbawienia wolności za dokonanie aborcji, także nieumyślnie i w sytuacji, gdyby doszło do niej podczas zabiegu ratującego życie kobiety czy podczas udzielania pomocy przy komplikacji ciąży. Amnesty International znany jest historia Amalii, samotnej matki u której w grudniu 2009 r. zdiagnozowano raka i lekarze uznali, że istnieje pilna potrzeba wykonania radioterapii i chemioterapii jednakże nie dokonali żadnego z tych zabiegów, gdyż Amalia była w ciąży i obawiali się, że mogą oni spowodować nieumyślne szkody dla płodu.
Tło wydarzeń
Amnesty International wzywa do dekryminalizacji aborcji. Żadna kobieta nie powinna być karana za zamiar lub dokonanie aborcji. Państwa powinny zapewnić możliwość dostępu do bezpiecznych zabiegów usuwania ciąży, gdy są one wynikiem przestępstwa (np. gwałtu czy kazirodztwa) lub stanowią poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Wszystkie kobiety powinny mieć bezwarunkowy dostęp do opieki post-aborcyjnej. Tam gdzie usuwanie ciąży jest zgodne z prawem zabiegi powinny być dostępne, bezpieczne, przeprowadzane w odpowiednim momencie, a ich koszt nie powinien uniemożliwiać dokonania aborcji. Kobiety powinny mieć dostęp do informacji na temat antykoncepcji oraz do instytucji promujących antykoncepcję.
Polskie prawo i praktyka dotycząca przerywania ciąży była wielokrotnie krytykowana przez organy międzynarodowe. W listopadzie 2009 swoje uwagi przygotował Komitet ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ.
Więcej informacji:
Raport Amnesty International dla Komitetu ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ dotyczący praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce.
Informacje na temat zagrożenia dla życia i zdrowia kobiet spowodowanego przez całkowity zakaz aborcji w Nikaragui.
Raport Amnesty International -Beijing + 15: Realizing Women-s Rights- przygotowany przed spotkaniem Komisji ds. Statusu Kobiet w marcu 2010.