LGBTI respect

Amnesty International stanowczo sprzeciwia się dehumanizacji i potępia nienawistne ataki na osoby LGBTI

Nie zgadzamy się na używanie dehumanizującego i nienawistnego języka wobec osób LGBTI i wraz ze Specjalną Sprawozdawczynią Rady Praw Człowieka ONZ do spraw mniejszości chcemy podkreślić, że „nie każda wypowiedź o charakterze mowy nienawiści prowadzi do poważnych zbrodni, ale wszystkie zbrodnie z nienawiści poprzedzone są wcześniejszą stygmatyzacją i dehumanizacją określonych osób i podżeganiem do przestępstw”.

Ataki na osoby LGBTI nie są nowym zjawiskiem – mimo, iż w ostatnich dniach znacząco się nasiliły, są jednak bolesną codziennością, z którą mierzą się osoby nieheteronormatywne w Polsce.

Amnesty International od wielu lat dokumentuje naruszenia praw człowieka wobec osób LGBTI. Co roku, setki osób doświadczają mowy nienawiści, przemocy fizycznej, nękania i innych przestępstw tylko i wyłącznie z powodu tego kim są. Polskie prawo nie chroni ich przed przemocą motywowaną uprzedzeniami, wyłączając przesłankę orientacji seksualnej i tożsamości płciowej z definicji przestępstw określonych w kodeksie karnym.

W ostatnich latach kampanie nienawiści wobec osób LGBTI nasilały się zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Dehumanizujące i nienawistne wypowiedzi słyszeliśmy również w trakcie zeszłorocznych kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu. Bezpośredni skutek tego typu kampanii mogliśmy zobaczyć podczas Marszu Równości w Białymstoku, gdzie dochodziło do aktów przemocy i panowała powszechna atmosfera pogardy i nienawiści wobec osób uczestniczących w Marszu.

W opublikowanym w 2015 roku raporcie “Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo” ukazywaliśmy przykłady naruszeń praw człowieka względem osób LGBTI w Polsce oraz brak mechanizmów prawnych, gwarantujących skuteczną ochronę przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Od tego czasu polskie władze, pomimo różnych apeli i rekomendacji ciał międzynarodowych, w dalszym ciągu nie zmieniły prawa w zakresie rozszerzenia katalogu przesłanek w przypadku przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści. Jednocześnie w Polsce brakuje kompleksowej i powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej, która mogłaby uchronić osoby z grup mniejszościowych przed mową nienawiści.

Przypominamy Prezydentowi oraz rządowi RP, jak również wszystkim osobom pełniącym lub ubiegającym się o funkcje publiczne, że każda osoba ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji. Wzywamy do stanowczego potępienia wypowiedzi oraz zachowań, które mają wzbudzać nienawiść wobec osób LGBTI oraz wyraźnego wyrażenia braku zgody na nie w przestrzeni publicznej.

Amnesty International zawsze stoi po stronie osób, których prawa są naruszane. Tak też w tym przypadku chcemy wyrazić nasze szczere wsparcie i solidarność z osobami LGBTI, które są obiektem ataku osób pełniących funkcje publiczne. Chcemy Was zapewnić, że nie zostaniecie sami. Nie zaprzestaniemy monitorować naruszeń praw człowieka oraz apelów do władz o rozpoznanie i respektowanie Waszych – naszych praw.

Jednocześnie pragniemy okazać wsparcie wszystkim osobom podejmującym działania na rzecz osób LGBTI. Wasza praca jest ogromnie ważna i niezbędna do tego, byśmy wspólnie mogli osiągnąć lepszy świat, w którym szanowane są prawa człowieka i wszyscy mogą żyć wolni od strachu, przemocy i dyskryminacji.