Apel: Lim Tae-hoon

ASA 25/002/2004  

Wezwał także do zwiększenia możliwości odbywania służby zastępczej przez osoby, które sprzeciwiają się służbie wojskowej z uwagi na przekonania lub wiarę. Ponieważ Lim Tae-hoon został uwięziony pokojowe korzystanie z przysługujących mu praw, Amnesty International uważa go za więźnia sumienia.

W Korei Południowej istnieje obowiązkowa służba wojskowa; państwo nie uznaje prawa do odmowy ze względu na przekonania moralne czy religijne. Osoby odmawiające służby wojskowej skazywane są na więzienie. Obecnie w Korei Południowej w więzieniach przebywa około ośmiuset osób, skazanych za odmowę służby wojskowej w wojsku; większość z nich to Świadkowie Jehowy.

Fakty:

Pierwsze przesłuchanie Lima odbyło się 26 marca 2004 roku.
Obecnie Lim jest przetrzymywany w areszcie w Seulu. Po aresztowaniu podjął strajk głodowy.
Od 1997 roku Lim działa na rzecz praw osób należących do mniejszości seksualnych. Brał udział w działaniach na rzecz zniesienia drakońskich National Security Law, w kampanii przeciwko polityce rządowej i propagandzie medialnej dotyczącej AIDS, lobbował na rzecz utworzenia krajowej Komisji Praw Człowieka. Ponadto przewodził komitetom zwalczającym cenzurę w Internecie i dyskryminację osób LGBT. Obecnie kieruje zespołem do spraw LGBT w Koreańskiej Amnesty.
Amnesty International otrzymała także informacje, że podczas badań lekarskich, którym podlegają poborowi, Limowi zadawano pytania dotyczące jego orientacji seksualnej. Przekonał się, że osoby homoseksualne lub transpłciowe są uznawane za „zaburzone”. Na tej podstawie Lim mógłby zostać zwolniony z obowiązku służby wojskowej i skierowany do służby zastępczej.

Zalecane działania:

Prosimy, wyślij list ze słowami poparcia na adres:

Lim Taehoon (No. 3318)
Seoul Detention house, P.O. Box 20
Gunpo Post Office
Gyeonggido, 435-050, South Korea

Prosimy, wyślij list lub e-mail do przedstawicieli władz Korei Południowej:

  • wezwij do natychmiastowego zwolnienia więźnia sumienia Lima Tae-hoon, uwięzionego wyłącznie pokojowe korzystanie z przysługujących mu praw
  • zaapeluj do władz o zagwarantowanie Limowi Tae-hoon należytego traktowania podczas pobytu w więzieniu, w szczególności o zagwarantowanie, że Lim nie będzie torturowany lub okrutnie traktowany ani przez przedstawicieli służby więziennej, ani przez współwięźniów
  • zaapeluj do władz poszerzenie możliwości odbywania służby zastępczej, tak, aby z tej możliwości mogły skorzystać wszystkie osoby, które sprzeciwiają się służbie wojskowej z uwagi na przekonania lub wyznawaną wiarę
  • zaapeluj do władz, aby lesbijki, osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe traktowane były w sposób wolny od dyskryminacji, w szczególności aby nie stygmatyzowano tych osób, określając je jako -zaburzone-. Przypomnij, że zgodnie z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka każda osoba, niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej ma zagwarantowaną możliwość korzystania z pełni praw obywatelskich, politycznych, socjalnych, ekonomicznych i kulturowych.

Wyślij list na adres:

1. Ms Kang Kum-si
Minister of Justice
Ministry of Justice
1 Chungang-dong
Kwachon City
Kyonggi Province
Republic of Korea
Fax: +82 2 2110 3079
E-mail: [email protected]
Salutation: Dear Minister/ Szanowna Pani Minister

2. Mr Cho Yung-kil
Minister of Defence
Ministry of Defence
3-1 Young San-dong
Yongsan-ku, Seoul
Republic of Korea
Fax: +82 2 703 3109
E-mail: [email protected]
Salutation: Dear Minister /Szanowny Panie Ministrze

Prosimy także o wysłanie kopi listu do:
National Human Rights Commission South Korea, Fax: + 82 2 2125 9811 / 9666, E-mail: [email protected]