Arabia Saudyjska: Rząd musi przedsięwziąć szybkie akcje w celu zniesienia kary śmierci dla nieletnich przestępców

Informacja ta została przekazana Komitetowi Praw Dziecka ONZ podczas spotkania z reprezentantami rządu Arabii Saudyjskiej 24 stycznia 2005 r. Komitet weryfikował wówczas drugi okresowy raport Arabii Saudyjskiej w sprawie implementacji Konwencji.
AI niepokoi się jednak, że nieletni przestępcy, tj. osoby poniżej 18 roku życia w chwili popełnienia przestępstwa, wciąż są w Arabii Saudyjskiej skazywani na śmierć. AI ponagla rząd do wszczęcia odpowiednich akcji w celu zaprzestania tej praktyki i wyjaśnienia raz na zawsze, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia zapewniające iż nieletni przestępcy nigdy więcej nie będą podlegać karze śmierci.
W swych Końcowych Uwagach Komitet Praw Dziecka* powtórzył swe żądania oficjalnie oświadczając, że Arabia Saudyjska musi „podjąć natychmiastowe kroki w celu zatrzymania i obalenia” nakładania kary śmierci na osoby skazane za przestępstwa popełnione w wieku poniżej 18 lat, zgodnie z wymogiem artykułu 37 Konwencji. Przedstawiciele rządu Arabii Saudyjskiej zapewnili Komitet, że prawo w tym zakresie jest obecnie analizowane przez władze w Rijadzie.
* Komitet Praw Dziecka jest ciałem składającym się z niezależnych ekspertów, ustanowionym w celu monitorowania przestrzegania Konwencji Praw Dziecka w poszczególnych krajach.