Argentyna: historyczny krok w stronę dekryminalizacji aborcji

Cieszymy się z tego pierwszego kroku w stronę dekryminalizacji aborcji. Nowe prawo wreszcie przerwie zamknięty krąg, w którym tkwiły kobiety: musiały ryzykować swoje życie i zdrowie, a jednocześnie groziło im więzienie za przerwanie ciąży. Uznawanie aborcji za przestępstwo jest niezgodne w prawem międzynarodowym

– powiedziała Mariela Belski, dyrektorka Amnesty International Argentyna.
Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem aborcja jest dostępna w Argentynie tylko, jeśli życie lub zdrowie kobiety jest zagrożone lub jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu. Nowe prawo przewiduje całkowitą dekryminalizację i możliwość przerwania ciąży bez względu na powód do 14 tygodnia ciąży.
“Dzisiaj Argentyna jest bliżej poszanowania praw człowieka kobiet i dziewcząt. To kamień milowy dla całego kontynentu, na którym restrykcyjne prawo aborcyjne na przestrzeni lat doprowadziło do śmierci i cierpienia milionów kobiet” – przypomniała Erika Guevara Rosas, dyrektorka Amnesty International ds. Ameryk.
Ustawa przyjęta dziś przez izbę niższą parlamentu teraz będzie procedowana przez Senat. Amnesty wzywa Senatorów i Senatorki do głosowania za poszanowaniem praw kobiet i zgodnie ze zobowiązaniami w tym zakresie zapisanymi w konstytucji oraz w prawie międzynarodowym.

Zdjęcie: Protest argentyńskich kobiet przeciwko przemocy wobec kobiet, 3 czerwca 2017. Copyright Demian Marchi / Amnistía Internacional Argentina.