Armenia: Kobiety cierpią w milczeniu.

Ponad – kobiet w Armenii została zaatakowana lub uderzona przez członka rodziny, a około 2/3 doświadczyła przemocy psychicznej. Jak do tej pory państwu nie udaje się ani zapobiegać przemocy, ani ścigać i karać sprawców przemocy wobec kobiet – ogłosiło Amnesty International w ogłoszonym dziś raporcie.
-Kobiety w Armenii cierpią w powodu przemocy oraz nadużyć psychicznych i seksualnych w rodzinie i pracy. To czyni z nich ofiary dyskryminacji, a przez to ofiary łamania praw człowieka. Niestety ten punkt widzenia w Armenii nie jest powszechnie podzielany. Wprost przeciwnie, oficjalne poparcie dla rodziny utrwala skrywane nadużycia- – mówi Laurence Broers, ekspert Amnesty International do spraw Armenii.
-Ochrona instytucji rodziny nie może odbywać się kosztem prawa kobiet i dziewcząt do życia w godności.-
Raport Amnesty International zatytułowany -Nie ma godności w milczeniu: Walka z przemocą w rodzinie w Armenii- obejmuje różne formy przemocy wobec kobiet, włączając przemoc domową i seksualną oraz molestowanie seksualne w miejscu pracy. Raport odkrywa przyczyny zaniżania statystyk dotyczących tego typu przestępstw oraz unikania przez sprawców kar.
Armeńskie powiedzenie: -Kobieta jest jak wełna; im więcej ją okładasz, tym delikatniejsza będzie- odzwierciedla głęboko zakorzenioną kulturę tolerancji wobec przemocy domowej, która jest jednym z głównych problemów z jakimi zmagają się kobiety. Innymi trudnościami jest piętnowanie ofiar gwałtów, opór policji wobec ścigania przypadków przemocy domowej, co jest jednoznaczne z utrwalaniem jej, brak schronisk oraz wsparcia dla pokrzywdzonych kobiet.
Kobiety opowiadały przedstawicielom Amnesty International jak były bite przez mężów oraz innych członków rodziny, jak kontrolowano sposób spędzania przez nie czasu łącznie z uniemożliwianiem spotykania się z rodzicami i przyjaciółmi, jak je gwałcono i ubliżano im, jak sprawiono, że czuły się bezsilne.
Czterdziestopięcioletnia G.M. straciła wzrok po wielu latach doznawania przemocy: -Ktokolwiek miał ochotę mógł mnie uderzyć. Gdy w domu było coś nie tak, zawsze to ja byłam winna. Rzucali się na mnie i bili – wszyscy razem.- Inna kobieta, G.L. bezskutecznie próbowała wyrwać się ze związku pełnego przemocy: -Kilkakrotnie próbowałam odejść, ale nie miałam dokąd pójść. Mam dwójkę małych dzieci, a kiedy odejdę on nie pozwoli mi wrócić. Chcę rozwodu, ale on się nie zgadza.-
Władze Armenii nie stwarzają kobietom możliwości wyrwania się ze związku, w którym stosowna jest przemoc, nie zapewniając sprawnego systemu ani ochrony przed występowaniem przemocy w rodzinie ani długoterminowego wsparcia poprzez zagwarantowanie zatrudnienia oraz schronienia.
-Niezbędne jest morze zmian w podejściu na wszystkich szczeblach prawa karnego oraz w nastawianiu społeczeństwa, by zwalczyć presję, jaka wywierana jest na ofiary przemocy domowej i seksualnej, w celu zniechęcenia ich do szukania sprawiedliwości- – mówi Laurencje Broers.
Amnesty International nawołuje władze Armenii do zwalczania przemocy wobec kobiet we wszystkich jej formach poprzez wdrożenie odpowiedniego ustawodawstwa, właściwe strategie edukacji instytucjonalnej i publicznej oraz w szczególności do:
– Nadania przemocy domowej statusu przestępstwa kryminalnego poprzez wprowadzenie określonych ustaw
– Wdrożenia międzyinstytucjonalnego systemu działania z udziałem policji, pracowników służby zdrowia, organów wymiaru sprawiedliwości, schronisk, centrów kryzysowych i organizacji pozarządowych
– Podwyższenia społecznej świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet jako szeroko rozumianego przestępstwa kryminalnego oraz jako działania łamiącego prawa człowieka
Tło

Przemoc wobec kobiet jest globalnym zjawiskiem dotykającym na różne sposoby prawie 1 na 3 kobiety.
Raport -Nie ma godności w milczeniu: Walka z przemocą w rodzinie w Armenii- jest częścią z serii publikacji wydawanych w ramach globalnej kampanii Amnesty -Stop przemocy wobec kobiet!-, która ruszyła w marcu 2004 roku. Kampania ma za zadanie nawoływanie rządów do wypełniania swoich obowiązków zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, które to obowiązki nałożone są na państwa przez międzynarodowe prawo praw człowieka.
Amnesty International nagłaśnia przypadki łamania praw człowieka w wielu krajach, począwszy od Stanów Zjednoczonych, Francji i Hiszpanii, kończąc na Rosji, Gruzji, Białorusi, Ukrainie i Turcji.
Tłumaczyła Joanna Wojciechowska