Azja: czas znieść karę śmierci

Chiny, Iran, Arabia Saudyjska, Pakistan oraz USA wykonały 88% spośród 1252 egzekucji wykonanych w roku 2007. 14 azjatyckich krajów wciąż wykonuje egzekucje, jednak w ostatnim okresie aż 27 państw wykreśliło ten rodzaj kary ze swego systemu prawnego lub przestało ją stosować.
-Istnieje duża szansa na dokonanie się zmian w Azji. Dziś wzywamy Indie, Koreę Południową oraz Tajwan by przyłączyły się do światowego ruchu mającego na celu całkowite zniesienie kary śmierci. Wierzymy, że te kraje mogą stanowić doskonały przykład do naśladowania dla pozostałych państw azjatyckich- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalny Amnesty International.
W Indiach nie wykonano żadnej egzekucji od 2004 roku, choć wciąż orzekane są wyroki śmierci. W 2007 roku zapadło przynajmniej 100 wyroków, w przeważającej większości dotyczyły osób, których nie było stać na zapewnienie sobie odpowiedniej reprezentacji i obrony w sądach.
W Korei Południowej ostatnia egzekucja wykonana została w grudniu 1997 roku, kiedy stracono 23 osoby. 31 grudnia 2007 roku prezydent zmienił wyrok śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności sześciu więźniom. Na wykonanie egzekucji, w celach śmierci czeka wciąż 58 osób.
W Tajwanie nie wykonano egzekucji od grudnia 2005 roku. W celach śmierci przebywa obecnie 30 osób, w tym 2 skazane w 2007 roku. 
-Wyroki śmierci są wydawane w następstwie wielu przestępstw. W wielu krajach Azji są wykonywane na osobach, które osądzone zostały w niesprawiedliwych procesach- mówi Irene Khan.
W Japonii w roku 2008 wykonano już 13 egzekucji, o cztery więcej niż w całym roku 2007. W celach śmierci czeka obecnie ponad 100 osób. Egzekucje odbywają się przez powieszenie i okryte są tajemnicą państwową (skazany o nadchodzącej egzekucji dowiaduje się nie wcześniej niż na kilka godzin przed jej wykonaniem). 
W Pakistanie ponad siedem tysięcy osób przebywa obecnie w celach śmierci. Wśród nich znajdują się osoby niepełnoletnie. W 2007 roku wykonano 130 egzekucji po procesach, które w znacznej większości cechowały się brakiem niezależności.
W Wietnamie, według Kodeksu Karnego, kara śmierci grozi za 29 różnych przestępstw, wśród których znajduje się między innymi handel narkotykami. Dane statystyczne dotyczące liczby egzekucji wykonanych przez pluton egzekucyjny stanowią tajemnicę państwową, jednak od stycznia 2007 do maja 2008 roku Amnesty International udokumentowało 91 przypadków orzeczenia kary śmierci.
-Rok temu znaczna większość państw ONZ głosowała za przyjęciem moratorium na wykonywanie kary śmierci. W tym roku wzywamy liderów krajów azjatyckich do podjęcia kroków zmierzających do wprowadzenia tych postanowień w życie,- mówi Irene Khan. -Powinni słuchać głosu ludzi z całego świata, którzy jednoczą się dziś by żądać położenia kresu tej okrutnej i niehumanitarnej karze.-

Amnesty International uważa, że kara śmierci narusza prawo do życia, jej orzekanie i wykonywanie nie ma wpływu na ilość popełnianych przestępstw i nie ma dla niej miejsca we współczesnych systemach sprawiedliwości. Stowarzyszenie udokumentowało co najmniej 1252 egzekucje w 24 krajach w 2007 roku oraz co najmniej 3347 przypadki osób skazanych na śmierć w 51 krajach. Chiny, Iran, Arabia Saudyjska, Pakistan oraz USA dokonały największej liczby egzekucji.
Tło

Amnesty International, Światowa Koalicja Przeciwko Karze Śmierci (WCADP – www.worldcoalition.org) i Anti Death Penalty Asia Network oraz inne organizacje prowadzące kampanie przeciwko karze śmierci, organizują 10 października akcje przeciwko stosowaniu kary śmierci. Utworzona w maju 2002 roku WCADP jest koalicją jednoczącą 74 organizacje w tym między innymi organizacje praw człowieka, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całego świata oraz związki zawodowe. Koalicja powstała w celu uwolnienie świata od kary śmierci.
W roku 2007 w Chinach wykonano co najmniej 470 egzekucji, w Iranie – 317, w Arabii Saudyjskiej – 143, w Pakistanie – 135, w Wietnamie – 25, w Afganistanie – 15, a w Jemenie – 9. Ponad dwie trzecie krajów na świecie do dziś zniosło wykonywanie kary śmierci. Z końcem czerwca ich liczba osiągnęła 137 krajów, wśród których 92 kraje zniosły karę śmierci całkowicie, 11 nie stosuje kary śmierci za popełnienie przestępstw pospolitych, a 34 nie stosuje tej kary w praktyce.
W regionie Azji i Oceanii 27 krajów wykreśliło karę śmierci ze swego prawodawstwa lub jej nie stosuje w praktyce: Australia, Bhutan, Kambodża, Wyspy Cooke-a, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nepal, Nowa Zelandia, Niue, Palau, Filipiny, Samoa, Wyspy Salomona, Timor Wschodni, Tuvalu oraz Vanuatu zniosły karę śmierci w odniesieniu do wszystkich przestępstw. Fidżi zniosło karę śmierci za przestępstwa pospolite. Brunei, Korea Południowa, Laos, Maledywy, Birma (Myanmar), Nauru, Papua Nowa Gwinea, Sri Lanka oraz Tonga zrezygnowały w praktyce ze stosowania kary śmierci.
W grudniu 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr 62/149 -Moratorium na wykonywanie kary śmierci- zdecydowaną większością: 104 kraje głosowały za przyjęciem rezolucji, 54 przeciwko i 29 wstrzymało się od głosu. W regionie Azji i Oceanii podział głosów prezentował się następująco:
Za (15 państw): Australia, Kambodża, Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Nepal, Nowa Zelandia, Filipiny, Samoa, Sri Lanka, Tirom Wschodni, Tuvalu oraz Vanuatu.
Wstrzymały się (5): Bhutan, Fidżi, Korea Południowa, Laos i Wietnam.
Przeciwko (18): Afganistan, Bangladesz, Brunei, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Maledywy, Mongolia, Birma (Myanmar), Korea Północna, Pakistan, Papua Nowa Gwinea, Singapur, Wyspy Salomona, Tajlandia oraz Tonga.
Ponadto w październiku:

14 października w parlamencie Jamajki odbędzie się głosowanie dotyczące utrzymania lub wykreślenia kary śmierci z systemy prawnego.
Również 14 października Amnesty International wyda raport dotyczący kary śmierci w Arabii Saudyjskiej.
21 października Amnesty International skoncentruje się na problemie kary śmierci w Nigerii.