Bezkarność handlarzy bronią łamiących embarga ONZ

AI Index: IOR 40/005/2006 (Public)
Zgodnie z informacjami Kampanii Broń Kontrolowana, wszystkie 13 embarga nałożone przez ONZ w ciągu ostatnich dziesięciu lat były wielokrotnie łamane. Pomimo, że osób, które je łamią są setki i zostały one wymienione w raportach ONZ, nikt nie został skazany.
-W ciągu ostatniego dziesięciolecia, nie postawiono żadnych zarzutów w sprawie regularnego łamania embarg nałożonych przez ONZ. Pozbawionym skrupułów handlarzom broni udaje się uniknąć odpowiedzialności za poważne nadużycia praw człowieka, co wystawia na pośmiewisko starania Rady Bezpieczeństwa ONZ- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.
Działacze wspierający Kampanię Broń Kontrolowana będą dzisiaj nawoływać Radę Bezpieczeństwa ONZ do wydania oświadczeń, które mają wzmocnić zasady egzekwowania embarg nałożonych przez ONZ. Będą oni walczyć o wprowadzenie w życie pełnej gamy środków, łącznie z osiągnięciem pilnego porozumienia w sprawie międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią.
Traktat ten pozwoliłby władzom na jednomyślne działanie w sprawie prowadzenia szczegółowych kontroli transferów broni, a co za tym idzie, tworzenia warunków, w których embarga ONZ dotyczące broni będą odpowiednio respektowane. Od momentu rozpoczęcia Kampanii, w październiku 2004 roku, 45 państw poparło ten traktat.
Zgodnie z raportem:

  • Grupom ONZ zajmującym się monitoringiem embarg nie udostępnia się odpowiednich źródeł, ani nie mają one wystarczająco dużo czasu na dokładne kontrole;
  • Mimo, iż obowiązkowe embarga nałożone przez ONZ są wiążące zgodnie z prawem międzynarodowym, wiele państw oficjalnie nie uznało łamania ich za przestępstwo karne;
  • Dokumentacja dotycząca eksportu, importu i przewozu broni jest często podrabiana, a sami urzędnicy kryją handlarzy;
  • Żołnierze sił pokojowych ONZ nie mają wystarczających kwalifikacji do archiwizowania oznaczeń broni, a misje ONZ nie mają wystarczających środków do monitorowania portów na obszarach objętych embargiem.

Nielegalni handlarze broni unikają kary za morderstwa, które popełniają każdego dnia. Embarga muszą być zaostrzone, lecz i wtedy będą one dla wielu pustymi słowami. Rada Bezpieczeństwa ONZ nakłada embarga z powodów politycznych a nie ideowych, poza tym są one często nakładane zbyt późno, by ratować życie. Świat pilnie potrzebuje Traktatu o Handlu Bronią, aby broń nie trafiała w niewłaściwe ręce– powiedziała Barbara Stocking, Dyrektorka Oxfam.
Według danych działaczy Kampanii, w zaledwie 8 na 57 konfliktach zastosowano embarga ONZ dotyczące broni pomiędzy 1990 a 2001 r. Nawet, gdy embarga ONZ zostały nałożone, stało się to dopiero po wybuchu konfliktu. Traktat o Handlu Bronią stanowiłoby dobrze rozwiniętą strukturę do zapobiegania handlu bronią zanim wybuchnie wojna lub zanim nadużycia praw człowieka osiągną swój szczyt. Dokument ten pozwoliłby również na stanowcze wprowadzanie w życie embarg ONZ zgodnie ze standardami międzynarodowego prawa.
Dzisiaj, działacze wspierający Kampanię Broń Kontrolowana z całego świata zwrócą uwagę, że za 100 dni, w czerwcu, rozpocznie się światowa konferencja ONZ na temat broni lekkiej i strzeleckiej. W ciągu tych 100 dni, działacze mają zamiar organizować demonstracje, koncerty i rozpocząć działania mające na celu wywarcie presji na przywódców, aby poparli oni Traktat o Handlu Bronią.
W ciągu najbliższych 100 dni, zanim rozpocznie się światowa konferencja ONZ dotycząca broni lekkie i strzeleckiej, szacuje się, że bronią pochodzącą z nielegalnego handlu zabitych zostanie około 100.000 osób, a wiele osób zostanie rannych lub będzie w inny sposób cierpieć z powodu przemocy. Dzisiaj, ludzie od Kenii przez Kanadę po Chile będą nawoływać swoich przywódców żądając przeprowadzenia ogólnoświatowych kontroli zapobiegających trafianiu broni w niepowołane ręce- oświadczyła Rebecca Peters, Dyrektorka Międzynarodowych Sieci Działania w Sprawie Broni Ręcznej.
Ponad 800.000 osób z ponad 160 krajów przekazało swoje zdjęcia do na potrzeby Petycji Miliona Twarzy, która jest największą tego typu petycją na świecie i nawołuje światowych przywódców do wspierania kontroli nad handlem bronią. Petycja ta zostanie przedstawiona podczas czerwcowej konferencji i będzie ona reprezentować milion osób, które zostały zabite bronią pochodzącą z przemytu od czasu poprzedniej konferencji ONZ na temat broni ręcznej, która odbyła się w 2001 roku.
Informacje dodatkowe
Zaostrzone embarga ONZ najważniejsze wyzwania i weryfikacja– Brian Wood, Amnesty International, raport opublikowany przez Departament ONZ ds. Rozbrojenia, część serii Dokumenty Okolicznościowe, marzec 2006.
Kopia briefingu dla prasy, dotyczącego tła wydarzeń, dostępna na stronie:
http://web.amnesty.org/library/index/engior400072006
Kopia raportu przedstawionego Radzie Bezpieczeństwa ONZ –Zaostrzone embarga ONZ, najważniejsze wyzwania i weryfikacja– dostępna na stronie:
http://web.amnesty.org/library/index/engior400052006
Kampania Broń Kontrolowana jest wspólną inicjatywą Amnesty International, Oxfam International i IANSA. Jej celem jest zmniejszenie szybko rosnącej liczby dostępnej broni oraz jej niewłaściwego użycia, jak również przekonanie władz do wprowadzenia w życie wiążącego Traktatu o Handlu Bronią.