Białoruś: Brak swobody wypowiedzi

AI Index: EUR 49/004/2004 (całość)  

Oksana Nawikawa została aresztowana 5 kwietnia podczas rozdawania ulotek w tunelu dworca pasażerskiego w Mińsku. Ulotki były w formie listu gończego z portretem prezydenta Łukaszenki i z listą bezprawnych czynów, takich jak -zaginięcia- prominentnych działaczy opozycji i dziennikarza w 1999 roku. Skazano ją na dwa i pół roku pozbawienia wolności w zakładzie re-edukacji przez pracę
Amnesty International uznała Oksanę Nawikawą za więźnia sumienia.
Tło wydarzeń
Oksana Nawikawa została skazana na mocy art. 367 (2) białoruskiego kodeksu karnego (zniesławienie prezydenta Łukaszenki). Artykuł ten stosuje się, by stłumić krytykę rządu: w czerwcu 2002 roku z artykułu o zaangażowaniu prezydenta Łukaszenki w -zaginięcia- opozycjonistów skazani zostali Nikoła Markiewicz i Paweł Mażejka, redaktor naczelny i dziennikarz gazety Pahonia
Białoruś jest ciągle krytykowana przez organizacje międzyrządowe za rażące naruszanie międzynarodowych standardów. W maju tego roku Rada Europy odrzuciła podanie rządu białoruskiego o odnowienie Białorusi specjalnego statusu, który zawieszono jej w 1997 roku, kiedy prezydent Łukaszenka rozwiązał parlament. W Rezolucji nt. wolności mediów Rada Europy potępiła stosowanie art. 367, wykorzystywanego do skazywania na więzienie i przymusową pracę dziennikarzy krytycznych wobec Aleksandra Łukaszenki i urzędników państwowych.