Białoruś: Nowa fala zatrzymań z okazji Dnia Niepodległości

23 marca zatrzymano w centrum Mińska co najmniej 50 osób biorących udział w nielegalnej demonstracji. Z okazji 85. rocznicy utworzenia Republiki Białorusi protestowali przeciwko rządowi Aleksandra Łukaszenki.

-To godne ubolewania wydarzenie po raz kolejny zwraca uwagę na fakt, iż rząd prezydenta Łukaszenki jest skupiony na ignorowaniu praw człowieka i fundamentalnych wolności mieszkańców Białorusi-, stwierdziła Amnesty International.

-Jest to również przykład zawziętej nietolerancji decydentów politycznych, jaka nie cechuje żadnego obywatela o poglądach opozycyjnych.-

Wśród zatrzymanych byli liderzy i działacze partii politycznych, organizacji młodzieżowych i pozarządowych, w tym członek rozwiązanego parlamentu Paweł Znawiec, wiceprzewodniczący Białoruskiego Frontu Ludowego Wiaczesław Siwczyk oraz Paweł Seweriniec, znaczący działacz młodzieżowy.

Mimo iż większość zatrzymanych jeszcze w niedzielę zwolniono, czternastu z nich spędziło noc w posępnej izbie zatrzymań Okriestina w Mińsku.

Dziś sąd dystryktu lenińskiego wydał pierwszą falę wyroków więzienia na uczestników demonstracji. Siedmiu z nich skazano na okres od 5 do 15 dni pozbawienia wolności. Co najmniej dwudziestu innych miało otrzymać oficjalne ostrzeżenia i kary grzywny. Istnieje obawa, iż w najbliższych dniach mogą pojawić się kolejne wyroki.

-Za karygodny należy uznać fakt, iż rząd Aleksandra Łukaszenki, mimo wielokrotnego stawiania pod pręgierzem przez społeczność międzynarodową, skazuje coraz więcej osób na kary pozbawienia wolności-, oświadczyła AI.

Niecałe dwa tygodnie temu były wiceminister spraw zagranicznych Andriej Sannikow, działacze praw człowieka Ludmiła Grijaznowa i Dmitrij Bondarenko z Karty-97 oraz przedsiębiorca Leonid Małahow zostali aresztowani i skazani na 15 dni więzienia za zorganizowanie innej masowej demonstracji, która odbyła się 12 marca w Mińsku.

Amnesty International uważa każdego, kto jest obecnie więziony za pokojowy udział we wczorajszej akcji protestacyjnej, a także w demonstracji z 12 marca, za więźniów sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.