Białoruś: Nowi więźniowie sumienia

AI Index: EUR 49/014/2004 (Public)
-Władze Białorusi nadal pokazują rażący brak poszanowania praw człowieka swoich obywateli- oświadczyła Amnesty International.
Amnesty International będzie śledzić losy osób skazanych na więzienie, które uznała za więźniów sumienia.

Tło wydarzeń

Grupa młodych działaczy planowała iść przez centrum Mińska, aby dojść do Placu Bangalora, na którym odbywały się już obchody rocznicy. Drogę do centralnego placu miasta zablokowali im funkcjonariusze jednostek specjalnych OMON oraz milicjanci w cywilu. Grupie około stu członków Zubra zagrodziła drogę tak samo liczna grupa milicjantów. Pobili około 50 działaczy i załadowali ich do autobusów. Przypadkowych widzów, w tym osoby starsze, usuwali z drogi. Wieczorem zwolniono niektórych zatrzymanych, w tym wszystkich nieletnich, ale 26 demonstrantów spędziło noc w areszcie Okrestina. Dziś ma się odbyć ich rozprawa, wydano już pierwsze wyroki.
Koordynator ruchu Zubr Jewgienij Afnagiel został skazany na 10 dni aresztu administracyjnego, Dmitrija Bondarenkę, koordynatora Karty’97, oraz innych członków Zubra skazano na okres od 2 do 15 dni, niektórych ukarano grzywną w wysokości 200-300 dolarów.
Według doniesień, w obchodach na Placu Bangalora, które odbywały się bez żadnych zakłóceń, brało udział, około 4 tys. ludzi. Kiedy jednak opuszczali oni plac, milicja zatrzymała około 50 młodych działaczy, których stłoczyła w autobusach i wywiozła ok.20 km poza miasto. Tam ich pozostawiła. Byli bici, straszono ich i podobno zabrano przedmioty osobiste takie jak biżuteria czy zegarki. Milicja drogowa pod pretekstem problemów z zezwoleniem nie wpuściła do Mińska grup działaczy z regionów Orszy i Witebska, którzy zostali zawróceni do domów.
Zobacz także: http://web.amnesty.org/library/index/engeur490142004