Białoruś: Położyć kres uciszaniu obrońców praw człowieka – przypadek Białoruskiego Komitetu Helsińskiego

Hina Jilani, specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. obrońców praw człowieka, wydała 21 czerwca 2004 oświadczenie nt. jej obaw dotyczących ograniczeń wolności stowarzyszania się na Białorusi. Wyraziła -szczególne zaniepokojenie w związku z sytuacją Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, podobno jedynej krajowej organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw człowieka, któremu grozi zamknięcie-. Komitet jest jedną z niewielu pozostałych organizacji praw człowieka na Białorusi, które są oficjalnie zarejestrowane. Organizacja jest aktywna w wielu dziedzinach praw człowieka na Białorusi, m.in. z determinacją usiłuje wyjaśnić sprawę -zaginięcia- kilku czołowych postaci opozycji.
W styczniu 2004 urząd podatkowy w Mińsku oskarżył BKH o korzystanie z programu Unii Europejskiej TACIS[1] bez zarejestrowania zagranicznej pomocy humanitarnej i uiszczenia podatku zgodnego ustawodawstwem krajowym. Memorandum z 1994 roku zawarte między Białorusią a Unią Europejską gwarantuje jednak zwolnienie z podatku w przypadku korzystania z tego programu. Sąd Gospodarczy w Mińsku w czerwcu 2004 oczyścił Komitet z zarzutu uchylania się od płacenia podatku, decyzję tę podtrzymał Sąd Apelacyjny w lipcu tego roku. Sąd przyznał, że działalność organizacji była zgodna z prawem i z procedurami wymaganymi przez władze białoruskie.
Pomimo decyzji sądu wszczęto dochodzenie kryminalne w sprawie uchylania się od płacenia podatków przeciwko przewodniczącej BKH Tatianie Procko oraz jego głównej księgowej Tatianie Rutkiewicz. Jeśli zostaną uznane za winne, mogą spędzić w więzieniu nawet siedem lat. Część dochodzenia stanowi kontrola działalności Komitetu, która będzie prowadzona przez Ministerstwo Podatków i Zbiórek, a w którą będą też zaangażowane Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Sprawiedliwości. Białoruski Komitet Helsiński uznał te działania jako celowe kroki mające ograniczyć jego zgodną z prawem działalność na rzecz praw człowieka.
Amnesty International obawia się, że zamykanie i wywieranie presji na organizacje pozarządowe i ich członków stanowią naruszenie prawa i standardów praw człowieka. Prawa do swobody stowarzyszania się i swobody zgromadzeń są gwarantowane przez art. 21 i 22 Międzynarodowego paktu praw politycznych i obywatelskich, którego stroną jest Białoruś. Te prawa są także zapisane w Deklaracji praw i obowiązków osób, grup i organów społecznych w sprawie promocji i obrony powszechnie uznanych praw człowieka i podstawowych wolności, zwanej także Deklaracją o obrońcach praw człowieka.
Zacznij działać!
Napisz list do władz białoruskich, wzywając do:

  • Położenia kresu kampanii zastraszania, nękania i stawiania przeszkód obrońcom praw człowieka, poprzez zamykanie i groźby zamknięcia kilku organizacji pozarządowych, w tym Pomocy Prawnej dla Obywateli, Wiosny-96 czy Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w promowanie i obronę praw człowieka na Białorusi;
  • Zastosowania się do zasad zawartych w Deklaracji praw i obowiązków osób, grup i organów społecznych w sprawie promocji i obrony powszechnie uznanych praw człowieka i podstawowych wolności, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1998;
  • Zapewnienia, że ustalony zostanie los i miejsce pobytu -zaginionych- Wiktora Hanczara i Anatolija Krasowskiego, a osoby odpowiedzialne za to -zaginięcie- staną przez wymiarem sprawiedliwości.

Adresy:
Prezydent Białorusi
Alyaksandr G. LUKASHENKA
Karl Mark Str, 38
220016 g. Minsk
Belarus
Fax: +375 (172) 26 06 10 lub +375 (172) 22 38 72
E-mail:  [email protected]
Moża też wysłać list ze strony:
www.president.gov.by/eng/president/mail.shtml
Minister sprawiedliwości:
Victor G. GOLOVANOV
Kollektornaya Str. 10
220084 g. Minsk
Belarus
Tel: + 375 (172) 20 6779
Fax: +375 (172) 20 9755
E-mail: [email protected]

Przewodniczący Izby Reprezentantów

Vadim. A. POPOV
Sovetskaya Str. 11
220010 g. Minsk
Fax: +375 (172) 27 37 84
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI!


[1] European Union Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States (Techniczna Pomoc UE dla Wspólnoty Niepodległych Państw)

Tematy