Białoruś: Podpisz naszą petycję na rzecz zwolnienia więźniów politycznych

Milicja zatrzymała i pobiła setki osób biorących udział w pokojowej demonstracji przeciwko wynikom wyborów prezydenckich na Białorusi z 19 marca, których zwycięzcą został Aleksander Łukaszenka. Amnesty International uważa, że osoby te zostały zatrzymane wyłącznie za korzystanie ze swych podstawowych praw do zgromadzania się, stowarzyszania się i wyrażania opinii i wzywa do ich bezzwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia.
Według misji obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) wybory nie były zgodne z zasadami OBWE i międzynarodowymi standardami wyborczymi. Poza tym -samowolne nadużywanie władzy państwowej, z oczywistym zamiarem działania na korzyść osoby urzędującego prezydenta, przekroczyło akceptowalną granicę-.
-Władze białoruskie do tej pory jeszcze nigdy nie zademonstrowały tak wielkiego lekceważenia dla wolności wypowiedzi. Ci wszyscy, którzy zostali zatrzymani za legalne i pokojowe wyrażanie swoich opinii musza zostać natychmiast zwolnieni- – skomentowała Heather McGill z Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International.
Białoruska organizacja praw człowieka Wiasna oszacowała, że w całym kraju mogło zostać zatrzymanych nawet ok. 400 osób. Na podstawie doniesień wielu zatrzymanych było bitych. Demonstranci są skazywani na kary od 4 do 15 dni pozbawienia wolności za wykroczenia takie jak udział w nielegalnym zgromadzeniu czy chuliganizm.
Amnesty International wzywa władze białoruskie do bezwarunkowego zwolnienia wszystkich osób zatrzymanych za legalne i pokojowe wyrażanie swoich przekonań. Organizacja wzywa także białoruskie władze do zapewnienia, że milicja i służby bezpieczeństwa będą przestrzegać międzynarodowych praw człowieka. Muszą również zapewnić, że demonstranci nie będą bici ani nie będą poddawani znęcaniu się.
Podpisz naszą petycję na rzecz uwolnienia więźniów politycznych.
Zdjęcia z wydarzeń z 2 marca 2006 roku, kiedy jeden z kandydatów na prezydenta został pobity i aresztowany. Strzelano również do samochodu z którego filmowano całe zajście. Tego dnia władze przy pomocy milicyjnych oddziałów prewencji, próbowały rozpędzić demonstrację w której około 10 tys. osób w sposób pokojowy korzystało ze swojego prawa do wyrażania opinii.
Strona organizacji Karta 97, z najnowszymi informacjami z Białorusi.
Więcej zdjęć znajduje się na stronie Radia Swoboda.
Amnesty International nie bierze odpowiedzialności za treść zawartą na stronach innych organizacji.
Raport Amnesty International: Belarus: Suppressing the last voices of peaceful dissent.

(AI Index: EUR 49/004/2005)