Białoruś: Tłumiąc promowanie praw człowieka

AI Index: EUR 49/004/2004

Codziennie białoruscy obrońcy praw człowieka napotykają na przeszkody związane z realizowaniem swoich praw do swobody stowarzyszania się i zgromadzeń, spotykają się także z łamaniem ich prawa do otrzymywania i przekazywania informacji na temat praw człowieka- oznajmiła Amnesty International.
W ostatnich miesiącach, na podstawie kontrowersyjnych przepisów i regulacji powszechnie uważanych za restrykcyjne, zamknięto niepokojącą liczbę organizacji pozarządowych pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w promowanie i obronę praw człowieka na Białorusi. Decyzje wydały sądy, których niezależność była wielokrotnie kwestionowana przez społeczność międzynarodową. Składając apelację w sądzie, na sukces nie mogła liczyć żadna z organizacji, którą zamknięto, ani człowiek, którego arbitralnie aresztowano lub ukarano grzywną.
-W sytuacji, kiedy zamyka się coraz więcej stowarzyszeń, Amnesty International obawia się o ludzi, którzy kontynuując działalność na rzecz praw człowieka mogą stać się celem ataków personalnych, jako że nie są już członkami uznanych, -zarejestrowanych- organizacji.- powiedziała Amnesty International.
Ograniczanie swobody wypowiedzi nie sprzyja promowaniu praw człowieka i swobód obywatelskich. Obrońcy praw człowieka i działacze niezależnych związków zawodowych mają coraz mniejszy dostęp do mediów. Szerzenie świadomości praw człowieka i rozpowszechnianie informacji na temat ich naruszeń na Białorusi staje się coraz trudniejsze.
-Następnym celem zdają się być publikacje w internecie, jednym z niewielu mediów, które obecnie może funkcjonować w miarę niezależnie- ostrzegła AI.
Wzywamy rząd Białorusi do zastosowania się do zasad zawartych w Deklaracji o obrońcach praw człowieka ONZ. 
Publikacja raportu -Białoruś: Tłumiąc promowanie praw człowieka- zbiegła się z rozpatrywaniem sytuacji praw człowieka na Białorusi przez Komisję Praw Człowieka ONZ, której sześćdziesiąta sesja odbywa się w Genewie w dniach 15 maca – 23 kwietnia. Amnesty International apeluje do Komisji, aby wezwała władze białoruskie do -położenia kresu nękaniu i zastraszaniu obrońców praw człowieka, przeprowadzenia natychmiastowego przeglądu przepisów, regulacji i praktyk administracyjnych dotyczących rejestrowani i działalności organizacji pozarządowych, położenia kresu praktykom zatrzymywania ludzi korzystających tylko ze swych undamentalnych praw do swobody wypowiedzi i stowarzyszania się, podjęcia pełnej współpracy z ONZ w dziedzinie praw człowieka, m.in. poprzez wysłanie stałego zaproszenia do Specjalnych Procedur Komisji-. Publikacji tego raportu towarzyszy internetowa akcja Amnesty International na rzecz położenia kresu uciszania obrońców praw człowieka.