Birma: żądamy natychmiastowego zwolnienia Daw Aung San Suu Kyi

-Władze Birmy muszą bezzwłocznie i bezwarunkowo zwolnić Daw Aung San Suu Kyi i nie umieszczać jej z powrotem w areszcie domowym- powiedział Benjamin Zawacki ekspert Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International ds. Birmy.
Amnesty International zwraca również uwagę na pozbawienie wolności dwu innych kobiet mieszkających z Daw Aung San Suu Kyi – Khin Khin Win oraz jej córki. 18 maja wszystkie trzy mają zostać postawione przed sądem w związku z wydarzeniami z początku maja, kiedy to obywatel USA przepłynął jezioro nad którym stoi dom Daw Aung San Suu Kyi i przebywał w nim dwa dni.Stan zdrowia Daw Aung San Suu Kyi ostatnio się pogorszył. Gdy jej lekarz Tin Myo Win próbował się z nią skontaktować, siły bezpieczeństwa zabroniły mu odwiedzin. Podczas powrotu został on zatrzymany przez władze. Dr Tin Myo Win jest byłym więźniem sumienia, jego obecne miejsce pobytu jest nieznane.
-Khin Khin Win z córką, Daw Aung San Suu Kyi oraz dr Tin Myo Win są jednymi z ponad 2100 więźniów politycznych przetrzymywanych obecnie w Birmie,- powiedział Benjamin Zawacki. -Tak jak inni więźniowie polityczni narażeni są na tortury i znęcanie się. Warunki panujące w więzieniach w Birmie są bardzo złe i stanowią zagrożenie dla zdrowia więźniów.-
-Brak jednolitego głosu społeczności międzynarodowej spowoduje, że władze Birmy będą działać z całkowitym brakiem poszanowania dla praw człowieka. Teraz bardziej niż kiedykolwiek członkowie Rady Bezpieczeństwa i ASEAN muszą wysłać birmańskim generałom sygnał, że nie będą tolerować ich bezkarności- dodał Zawacki.Tło wydarzeń
Daw Aung San Suu Kyi jest liderką opozycyjnej partii Narodowa Liga na rzecz Demokracji. Przez 13 lat, z ostatnich 19, była pozbawiona wolności, głównie przetrzymywano ją w areszcie domowym. Obecny okres umieszczenia jej w areszcie domowym miał zakończyć się 27 maja 2009. W marcu 2009 Grupa Robocza ds. Samowolnego Pozbawiania Wolności stwierdziła, że przetrzymywanie Daw Aung San Suu Kyi jest naruszeniem zarówno prawa międzynarodowego, jak i obowiązującego w Birmie.
Dodatkowe informacje:

Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International Polska
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: [email protected]
www.amnesty.org.pl