Birma: Doktorowi Tun Aung, więźniowi sumienia, skrócono wyrok o ponad 10 lat!

Komisja wyjaśniła także, iż wyrok dr Tun Aung skrócono o dziewięć lat na podstawie ułaskawienia prezydenta i o jeszcze jeden rok na podstawie rozporządzenia prezydenta z 20. stycznia 2014 roku. Otrzymał także kolejne zmniejszenia wyroku na podstawie Regulaminu Więziennego. W związku z tym wierzymy, że dr Tun Aung zostanie zwolniony w 2015 roku, jednak dokładna data pozostaje nieznana. Obecnie w więzieniu Insein  pozostaje on pod stałą opieką lekarską (w tym otrzymuje specjalistyczne leczenie) oraz ma możliwość odwiedzin ze strony rodziny.
Duże skrócenie wyroku razem z przeniesieniem go do innego więzienia i zgodą na leczenie pokazało, że kampania prowadzona przez Amnesty International i inne organizacje miała pozytywny wpływ na polepszenie sytuacji dr Tun Aunga. Ale nie chcemy, by był uwolniony w przyszłym roku. Chcemy by wyszedł na wolność teraz. Dlatego chcielibyśmy ponowić presję na władze i żądać jego natychmiastowego uwolnienia.
Chcemy, abyście podjęli akcję w okolicach 15 lipca. Będzie to rocznica wystąpienia Prezydenta Thein Seina w Londynie, podczas którego stwierdził, że do końca 2013 roku “w Birmie nie będzie żadnych więźniów sumienia”. Ciągłe więzienie Dr Tun Aunga oraz uwiezienie nowych więźniów sumienia w 2014 roku pokazuje, że nie udało mu się spełnić tej obietnicy. Musimy mu pokazać, że nie umknęło to naszej uwadze.
Dowiedz się więcej. Szczegóły sprawy dr Tun Aunga na stronie Maratonu Pisania Listów 2013 >> Napisz do prezydenta Theina Seina
Wezwij go, aby zapewnił, że dr Tun Aung, więzień sumienia, zostanie niezwłocznie i bezwarunkowo uwolniony.
President Thein Sein
President’s Office
Nay Pyi Taw
Myanmar
E-mail (kontakt przez formularz internetowy): www.president-office.gov.mm/contact
List zacznij słowami:
Wasza Ekscelencjo
Wyraź swoją solidarność z dr Tunem Aungiem
Umieść na jego stronie na Tumblr nagranie lub zdjęcie wyrażające Twoje wsparcie dla tej sprawy, a jego rodzina będzie mogła je zobaczyć. Możesz też krótko wspomnieć o akcjach, które organizujesz, aby pokazać swoją solidarność.
Adres na tumblr dr Tuna Aunga: myanmar-w4r.tumblr.com