Birma (Myanmar): Cyklon odpuścił ? władze w Azji powinny dążyć do szybkiego zażegnania jego skutków

-Rządy krajów będących członkami ASEAN, czyli Japonia, Indie, Korea Południowa i Chiny mają największy wpływ na władze Birmy (Myanmaru), aby zniosły wszelkie blokady i pozwoliły zagranicznym ekspertom i pomocy z zewnątrz dotrzeć do milionów w potrzebie. To podstawowe działanie niezbędne do ocalenia istnień ludzkich-, mówi Mika Kamae, szef AI przy forum Azji Wschodniej.

To już ponad tydzień od czasu, gdy cyklon Nargis zniszczył deltę Irrawady, zabijając dziesiątki tysięcy ludzi a miliony pozostawiając bez dachu nad głową, pozbawionych żywności, schronienia i opieki medycznej. Szybki apel ONZ pozwolił zebrać miliony z dotacji rządowych, a wielu agencjom do walki z katastrofą zgromadzić się w stanie gotowości w Tajlandii. Jednak Birma (Myanmar) wciąż utrudnia pomoc z zewnątrz. Dotychczas wizy wydano trzem organizacjom niosącym pomoc (World Vision, JICA oraz UNICEF)
AI jest przekonana, że poprzez celowe blokowanie pomocy mającej ratować ludzkie życie, m.in. ograniczanie dostępu do żywności i lekarstw, rząd odbiera tym samym swym obywatelom prawo do życia. -Władze Birmy (Myanmaru) muszą potraktować priorytetowo kwestie mobilizacji własnych źródeł w celu zwalczania skutków katastrofy. Zamiast tego, znaczną część wczorajszych dyskusji poświęcono przeprowadzeniu referendum konstytucyjnego daleko odbiegającego od tematu katastrofy. To wystarczająco jasny sygnał, co do priorytetów osób będących u władzy- powiedział Milabel Cristobal, dyrektor AI sekcji w Hong Kongu.
Najbardziej bezbronne wobec skutków katastrofy  są dzieci. Na podstawie Konwencji Praw Dziecka, można stwierdzić, że rząd Birmy (Myanmaru) ma obowiązek zadbać o ich prawo do życia, jedzenia i opieki zdrowotnej. Władze powinny maksymalnie wykorzystać wszystkie dostępne środki zarówno własne jak i te pochodzące z współpracy międzynarodowej.
Także ułatwienie pomocy w ramach regionu jest obowiązkiem Birmy (Myanmaru), w związku z ratyfikowaniem przez nich Porozumienia w sprawie zarządzania w przypadkach katastrof oraz reagowania w nagłych wypadkach(2005) zawiązanego przez członków ASEAN.
Tłumaczyła Zuzanna Kubocz