Birma powinna uwolnić wszystkich więźniów sumienia

Aung San Suu Kyi jest najbardziej znanym na świecie birmańskim więźniem sumienia.  Przez ostanie 21 lat, 15 spędziła w areszcie domowym. Była jednym z ponad 2 200 więźniów politycznych, w tym więźniów sumienia, którzy są obecnie przetrzymywani w opłakanych warunkach tylko za to, że korzystali z prawa do pokojowych protestów.

-Z radością przyjęliśmy informację o uwolnieniu Daw Aung San Suu Kyi, jednak musimy pamiętać, że jest to tylko zakończenie niesprawiedliwego wyroku, który był bezprawnie przedłużany, i w żadnym wypadku nie jest ustępstwem ze strony władz-, powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International. -Prawda jest taka, że władze nigdy nie powinny aresztować ani jej, ani innych więźniów sumienia w Birmie, wyłączając ich z procesu politycznego.-

Laureatka Nagrody Nobla była przetrzymywana od 30 maja 2003 roku po tym, jak jadąc samochodem w Depayin została zaatakowana przez wynajętych przez rząd bandytów, którzy zabili nieznaną liczbę ludzi, raniąc wielu innych. Wtedy już po raz trzeci została zamknięta w areszcie domowym. Wcześniej była więziona w latach 1989-1995 i 2000-2002.

-Tym razem władze muszą zapewnić bezpieczeństwo Daw Aung San Suu Kyi.-

-To najwyższy czas, aby rząd Birmy dał kres niesprawiedliwości i uwolnił więźniów politycznych, a społeczność międzynarodowa – w tym Chiny, Indie, ASEAN i ONZ, powinny działać razem, aby powstrzymać Birmę przed nadużywaniem systemu prawnego do karania pokojowych oponentów. Uwolnienie Daw Aung San Suu Kyi nie powinno pozwolić im na zapomnienie o pozostałych więźniach sumienia.-

Ponad 2 200 więźniów politycznych w Birmie jest wciąż więzionych na podstawie niejasnego prawa często wykorzystywanego przez rząd do kryminalizacji pokojowych dysydentów politycznych. Są przetrzymywani w bardzo ciężkich warunkach bez wystarczającego wyżywienia i warunków sanitarnych. Wiele z tych osób jest w ciężkim stanie zdrowotnym i nie może liczyć na otrzymanie odpowiedniej opieki medycznej. Wiele osób było torturowanych w czasie pierwszego przesłuchania i aresztowania,
i wciąż jest narażonych na tortury z rąk strażników więziennych. Amnesty International uważa, że znacząca większość z przetrzymywanych osób to więźniowie sumienia, którzy zostali skazani za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się.

Wiele z tych osób brało udział w Szafranowej Rewolucji w 2007 roku, która wybuchła w proteście przeciwko znaczącym podwyżkom cen paliw i towarów. W ciągu ostatnich trzech lat setki więźniów politycznych zostało przeniesionych do odległych więzień. Tym samym skazano ich na odcięcie od rodzin, prawników i opieki medycznej. Doniesienia na temat tortur i innych form znęcania się są częste.

Od grudnia 2005 roku Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie może uzyskać pozwolenia na dostęp do więźniów w Birmie.

Tło wydarzeń

Zaledwie dwa tygodnie przed upływem terminu aresztowania w 2009 roku, Aung San Suu Kyi została ponownie aresztowana i oskarżona o złamanie zasad aresztu domowego. 11 sierpnia 2009 roku, po procesie sądowym, który został potępiony przez społeczność międzynarodową, została skazana na trzy lata więzienia, które później zamieniono na 18 miesięcy aresztu domowego.

Do jej uwolnienia doszło zaledwie 6 dni od zakończenia pierwszych od 20 lat powszechnych wyborów w Birmie, podczas których doszło do represji politycznych. Partia Aung San Suu Kyi, Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, zdobyła większość mandatów w wyborach z 1990 roku, ale przywódcy wojskowi nie pozwolili jej na przejęcie władzy i rządzili krajem przez ostatnie dekady.

Amnesty International wzywa także do uwolnienia więźniów sumienia, w tym:
 

  • Byłego przywódcy ruchów studenckich i prodemokratycznego aktywistę Min Ko Naing (47), który odsiaduje wyrok 65 lat więzienia za udział w demonstracjach w 2007 roku.
  • U Gambira z Ligii Mnichów Birmańskich (ABMA), skazanego na 63 lata więzienia za udział w prowadzonych przez mnichów demonstracjach w 2007 roku.
  • U Khun Htun Oo (67), przewodniczącego Ligi na Rzecz Demokracji Narodu Szan (SNLD), skazanego na 93 lata więzienia za niezgodzenie się z planami rządu w sprawie nowej konstytucji. Cierpi na cukrzycę i wysokie ciśnienie krwi.

Aung San Suu Kyi jest laureatką Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku.

Amnesty International otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 1977 roku.