Broń pod kontrolą! – HAPPENING

Happening warszawskiej grupy lokalnej Amnesty International odbędzie się w sobotę 16 marca o godzinie 14 w pobliżu stacji Metro Centrum. Organizatorzy akcji przygotują wielki (ok. 3-metrowy) karabin AK-47 i będą zachęcali przechodniów, by robili sobie z nim zdjęcia. Posłużą one później do utworzenia na stronie Amnesty galerii osób popierających efektywny Traktat o Handlu Bronią. Jednocześnie organizatorzy akcji będą udzielać osobom zainteresowanym informacji o Traktacie, a także będą zbierać podpisy pod petycjami wzywającymi do jego uchwalenia.
Kampania Amnesty International i jej partnerów na rzecz uchwalenia międzynarodowego traktatu, mającego regulować handel bronią trwa już siedemnaście lat. Działania te doprowadziły w lipcu 2012 roku na konferencji ONZ do wypracowania projektu takiego dokumentu. Finalna konferencja ONZ w sprawie Traktatu o Handlu Bronią odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 18-28 marca 2013 r. Proponowany akt prawny ma szansę zmniejszyć cierpienia wielu ludzi na całym świecie, poszkodowanych wskutek nieodpowiedzialnego transferu broni.
Dlaczego tak ważne jest, by efektywny Traktat o Handlu Bronią został przyjęty na marcowej konferencji? Każdego dnia 1500 osób ginie w wyniku przemocy i konfliktów zbrojnych. Z kolei na każdą zabitą osobę przypada do 28 osób z poważnymi obrażeniami. W krajach, w których trwają konflikty zbrojne, jako żołnierzy wykorzystuje się dzieci, kobiety i dziewczynki są systematycznie gwałcone, pogłębia się ubóstwo.
Najwyższy czas, by tak przestało się dziać!
Wesprzyj efektywny Traktat o Handlu Bronią!