Federacyjna Republika Jugosławii: Amnesty International z zadowoleniem odbiera informację o przekazaniu Milosewica do Hagi