Chen Guangcheng, chiński obrońca praw człowieka zwolniony z więzienia

Amnesty International z radością przyjęła wiadomość, że prawnik może wrócić do swojej rodziny, choć wiele jeszcze musi zostać zrobione, aby odzyskał on pełną wolność.
Chen Guangcheng w 2005 r. został poddany aresztowi domowemu, następnie został osądzony i skazany w sierpniu 2006 r. na 4 lata więzienia. Amnesty International uznała jego uwięzienie za decyzję polityczną, której zamiarem było przeszkodzenie prawnikowi w wykonywaniu swojej pracy.
Chen Guangcheng prowadził sprawę w sądzie przeciwko nadużyciom lokalnych władz. Wiele razy brał w obronę lokalną społeczność wioski Linyi w prowincji Shandong w sprawach przeciwko urzędnikom państwowym. Wioska Linyi była świadkiem bardzo brutalnej kampanii przymusowej sterylizacji i zmuszania do aborcji w celu kontroli narodzin.
Chen Guangcheng został skazany za -naruszenie mienia publicznego i zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia blokującego ruch-. W czasie jego pobytu w więzieniu jego żonę – Yuan Weijing – spotkały prześladowania, jak również jego przyjaciół i osoby zeznające na jego korzyść. Sam Chen Guangcheng spotkał się w więzieniu z bardzo brutalnym traktowaniem przez strażników więzienia.