Chiny: Amnesty International apeluje o zakończenie egzekucji, a nie rozprzestrzenianie użycia śmiertelnego zastrzyku

Amnesty International potępiła dziś poszerzenie chińskiego programu użycia śmiertelnego zastrzyku i wezwała chińskie władze do przyspieszenia zniesienia kary śmierci.
-Ten ruch jest sprzeczny z duchem Karty Olimpijskiej, która umiejscawia ochronę ludzkiej godności w sercu działań związanych z Olimpiadą. Nie ma nic ani ludzkiego ani dodającego godności w państwie, które zabija jednostki jakimikolwiek środkami,- powiedziała Catherine Baber, Dyrektorka Programu Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku.
 Stało się to tylko kilka tygodni po tym, jak Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do światowego moratorium na wykonywanie egzekucji.
Amnesty International również wzywa Jianga Xingchanga, wiceprezydenta Sądu Najwyższego ChRL, do wytłumaczenia, dlaczego użycie śmiertelnego zastrzyku jest bardziej humanitarne od rozstrzelania.
-Rozszerzenie programu użycia śmiertelnego zastrzyku stoi w sprzeczności ze światową tendencją do zaprzestania stosowania kary śmierci oraz ignoruje problemy tkwiące w tym rodzaju kary. Takie kwestie jak nieuzasadnione stosowanie, pomyłki sądowe, w tym egzekucje niewinnych, okrutna i nieludzka natura kary śmierci nie mogą być rozwiązane przez zmianę metody egzekucji,- powiedziała Barber.
Według Amnesty International  śmiertelny zastrzyk jako metoda stosowania kary śmierci budzi takie obawy jak:
–         Odwrócenie uwagi od cierpienia, które jest nieodłącznym elementem kary śmierci, przez sugerowanie, że śmierć przez użycie śmiertelnego zastrzyku jest humanitarna. Dowody wskazują na to, że zastrzyk może powodować konwulsje oraz długotrwałą i bolesną śmierć.
–         Możliwe powodowanie fizycznego i psychicznego cierpienia przez niewłaściwe wykonanie.
–         Zaangażowanie służby zdrowia w wykonywanie egzekucji. Właściwie wszystkie kodeksy etyki zawodowej, które biorą pod uwagę karę śmierci, sprzeciwiają się udziałowi pomocy medycznej i pielęgniarskiej.
Amnesty International z radością przyjęła decyzję Sądu Najwyższego ChRL o rewizji wszystkich wyroków śmierci w Chinach (w mocy od stycznia 2007 r.). Oczekuje się, że ma to spowodować zmniejszenie ilości wykonywanych egzekucji. Niemniej jednak brak przejrzystości w stosowaniu kary śmierci w Chinach sprawi, że ocenienie lub sprawdzenie zaszłych zmian w liczbie wykonywanych egzekucji będzie niemożliwe.
-Chińskie władze muszą podjąć konkretne kroki w kierunku zniesienia kary śmierci. Jako pierwszy krok Chiny powinny upublicznić dane o faktycznej liczbie egzekucji oraz radykalnie skrócić liczbę przestępstw, za które grozi kara śmierci. Pozytywny wizerunek dla Igrzysk Olimpijskich w Pekinie może być osiągnięty jedynie, jeśli egzekucje w Chinach wreszcie przestaną być wykonywane,- powiedziała Barber.