Chiny: Igrzyska Olimpijskie a prawa człowieka

ASA 17/044/2004
          -Amnesty International z radością wita fakt, iż Chiny będą się znajdować przez te cztery lata do roku 2008 w centrum uwagi,- powiedziała organizacja. -Poważne nadużycia podstawowych praw człowieka są w Chinach na porządku dziennym. Uwaga ta musi być spożytkowana do ukrócenia tych nadużyć oraz do zapewnienia -zachowania godności ludzkiej- zgodnie ze Statutem Olimpijskim.-

            Po przyznaniu w 2001 roku Pekinowi prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich, władze chińskie i olimpijskie wyraziły nadzieję, iż w wyniku zorganizowania tam Igrzysk zwiększy się poszanowanie praw człowieka.

            Na przykład Francois Carrard, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), powiedział, że -dałby sobie rękę uciąć-, iż sytuacja w kwestii praw człowieka się poprawi; Jacques Rogge, Prezydent MKOlu, powiedział: -jesteśmy przekonani, iż Igrzyska Olimpijskie przyczynią się do poprawy poszanowania praw człowieka  w Chinach-; a Wang Wei, Sekretarz Generalny Pekińskiego Komitetu Organizacyjnego powiedział: -Jesteśmy pewni, iż organizacja Igrzysk w Chinach przyczyni się nie tylko do rozwoju naszej gospodarki, lecz również poprawi sytuację praw człowieka.-

            -Jak na razie niewiele zostało uczynione, aby poprzeć te zapewnienia,- stwierdziła Amnesty International. -Jednakże w przeciągu pozostałych lat zamierzamy wykorzystać uwagę, która towarzyszy Igrzyskom Olimpijskim, w celu wywarcia nacisków na poprawę stosowania praw człowieka w wymiarze szerszym niż obiecywany przez władze chińskie i olimpijskie.- 

            Po przyznaniu w 2001 roku Pekinowi prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich nastąpiła ledwie wyczuwalna poprawa w kwestii praw człowieka. Zbliżające się przybycie ognia olimpijskiego praktycznie nie miało na nie wpływu. Co więcej, przymusowe przesiedlenia całych społeczności (bez żadnego lub za niewielkim odszkodowaniem) w celu przygotowania miejsca na obiekty olimpijskie są przykładem faktycznego pogorszenia poszanowania praw człowieka z powodu przygotowań olimpijskich. 

     
            Wśród projektów budowlanych, na które władze Pekinu ogłosiły przetarg pod hasłem -Nowy Pekin, Nowa Olimpiada – Szansa dla Chin i dla świata- znajduje się komora egzekucyjna, w której skazani na śmierć przez Najwyższy Sąd Cywilny Pekinu będą dostawali śmiertelne zastrzyki.

            -Amnesty International wierzy, iż komora egzekucyjna jest jawnym przeciwieństwem ‘zachowywania godności ludzkiej’, której Pekin, jako gospodarz Igrzysk Olimpijskich, zgodził się przestrzegać.-

            Organizacja Igrzysk przynosi Chinom ogromne korzyści międzynarodowe. Rząd chiński jest zobowiązany utrzymać -szacunek dla podstawowych i uniwersalnych norm etycznych- oraz znacznie poprawić sytuację praw człowieka w Chinach.

Tło:
Obszary praw człowieka potrzebujące pilnej poprawy w Chinach to:
–          Kara śmierci: Chiny w dalszym ciągu wykonują więcej egzekucji niż reszta państw świata razem wzięta. Wysoki rangą ustawodawca z południowo-zachodnich Chin powiedział ostatnio, iż Chiny wykonują -prawie 10 000- egzekucji rocznie. Amnesty International wzywa do przeprowadzenia natychmiastowego moratorium na temat kary śmierci jako krok w kierunku jej zniesienia.
 –          -Reedukacja przez pracę-: Ponad 250 000 osób jest przetrzymywanych w Chinach w obozach pracy bez postawienia im konkretnych zarzutów, bez kontaktu z adwokatem, bez procesu oraz bez jakiegokolwiek nadzoru sądowniczego. Amnesty International wzywa do natychmiastowego zniesienia -ponownej edukacji przez pracę-.
–          Tortury: Tortury są w Chinach czymś powszechnym. Jest rzeczą wielce prawdopodobną, iż ludzie, przechodząc przez system sprawiedliwości karnej, cierpią w wyniku tortur lub innego rodzaju okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Amnesty International wzywa rząd chiński do pełnej współpracy z Komisarzem Specjalnym ONZ ds. Tortur oraz do wprowadzenia w życie wszystkich zaleceń, które są sprawami nie cierpiącymi zwłoki.     
 –           Wolność słowa i religii: Corocznie za spokojne korzystanie z przysługujących im podstawowych praw wolności słowa i wolności przekonań religijnych zatrzymywanych i skazywanych jest tysiące osób. Amnesty International wzywa do uczynienia konstytucyjnych gwarancji wolności słowa i religii uznanym i praktykowanym prawem oraz do wypuszczenia na wolność ludzi zatrzymanych za korzystanie z przysługujących im wolności.

Reportaż news.amnesty
W specjalnym reportażu filmowym na news.amnesty, dysydent Wang Dan, lider studentów podczas tłumienia buntu na Placu Tiananmen w 1989 roku, mówi o tym, co przeżył.
http://news.amnesty.org/index/ENGASA172708042004