Chiny / Korea Północna: starającym się o azyl trzeba zapewnić ochronę

ASA 17/021/2001
-Jako sygnatariusz konwencji w sprawie uchodźców (tzw. Konwencja Genewska) Chiny zobowiązane są do zagwarantowania bezpieczeństwa rodzinie Gil-suh w czasie rzetelnego prowadzenia procedury ustalającej zasadność wniosku o azyl. Ta rodzina nie powinna być odesłana do Korei Północnej- – stwierdza Amnesty International. -Członkowie tej rodziny nie emigrują z przyczyn ekonomicznych, lecz są uchodźcami politycznymi. Rysunki wykonane przez 17 letniego członka rodziny Gil-suh przedstawiające represje i klęskę głodu w Korei Płn. wskazują na to, że cała rodzina zostanie poddana surowym represjom w przypadku jej odesłania.-

Pięć osób z 17 przybyłych do Chin z rodziną Gil-suh w 1999 r. zostało pod przymusem odesłanych do Korei Płn. bez dostępu do jakiejkolwiek procedury azylowej. Amnesty International obawia się o ich bezpieczeństwo i wzywa rząd Korei Płn. do ujawnienia miejsca ich pobytu. Według doniesień, zostali oni aresztowani i poddani torturom za kontakty z cudzoziemcami.

Amnesty International usilnie apeluje do władz chińskich, aby zezwoliły Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców i innym niezależnym obserwatorom na swobodny i niczym nie uwarunkowany dostęp do ośrodków internowania na obszarach graniczących Koreą Północną.

Tło wydarzeń

Ocenia się że od 1994 r. setki, może nawet tysiące Koreańczyków z Korei Północnej zbiegło do Chin w poszukiwaniu żywności. Ich sytuacja w Chinach jest szczególnie trudna: są narażeni na zastraszanie i więzienie przez chińskie służby bezpieczeństwa. Ci, którzy zostali pod przymusem odesłani do Korei Płn., stają przed groźbą pogwałcenia praw człowieka, w tym więzienia w nieludzkich warunkach, tortur i kary śmierci.

Władze północnokoreańskie winny zapewnić, iż nikt odesłany pod przymusem nie będzie prześladowany, a także zmienić postanowienia kodeksu karnego zgodnie z międzynarodowymi normami przestrzegania praw człowieka tak, aby ludzie mieli swobodę opuszczania swojego kraju.

Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do poruszenia tych problemów z władzami Chin i Korei Północnej.