Chiny: Mimo ryzyka, coraz więcej działaczy staje w obronie praw człowieka

ASA 17/059/2004
-Obserwujemy coraz więcej osób i grup pracujących w celu ochrony praw człowieka– mówi Catherine Baber, zastępczyni dyrektora Amnesty International w Azji. -Jednakże działają oni w atmosferze nieufności i wrogości. Mogą być narażeni na aresztowania i przetrzymywanie w każdej chwili.-
W przeciągu ostatnich 18 miesięcy, przynajmniej pięciu działaczy zostało uwięzionych za niejasno określone wykroczenia ujawniania tajemnic państwowych, po tym, jak zbierali oni informacje dotyczące praw człowieka i przesyłali je za granicę. Są to:

  • Abdulghani Memetemin, 40-letni dziennikarz i nauczyciel, który informował o nadużyciach praw człowieka wobec etnicznej społeczności Ujgrów w Autonomicznym Regionie Xinjiang Ujgur, w północno-zachodnich Chinach;
  • Liu Fenggang, lat 45, który napisał wiele raportów o niszczeniu kościołów protestanckich oraz o okrutnym traktowaniu członków podziemnych kongregacjis;
  • Zheng Enchong, 54-letni prawnik, który reprezentował rodziny eksmitowane siłą z ich domów w Szanghaju. Został on oskarżony o faksowanie dokumentów do pozarządowych organizacji praw człowieka w Nowym Jorku.

       -Ci trzej mężczyźni są dowodem na wzrastającą liczbę osób stawiających czoła represyjnym prawom, aby bronić podstawowych praw człowieka- – powiedziała Baber. -Nawołujemy chiński rząd do uwolnienie Zheng Enchong, Liu Fenggang i Abdulghani Memetemin oraz wszystkich innych działaczy, którzy zostali pozbawieni wolności za swoje pokojowe działania na rzecz praw człowieka.-
Prawo chińskie zawiera szeroko rozumiane definicje przestępstw, takie jak -działalność wywrotowa- i -kradzież tajemnic państwowych-, które mogą być użyte w celu zatrzymania i uwięzienia ludzi za zwykłe zaangażowanie w zgodne z prawem działania dotyczące praw człowieka. Działacze ci byli także często narażani na przypadkowe zatrzymania, nękanie i zastraszanie.
W marcu tego roku, Chiny wniosły poprawki do swojej konstytucji, by zawrzeć w niej klauzulę: -państwo respektuje i chroni prawa człowieka-. Najbardziej widoczną manifestacją tego zobowiązania byłoby zakończenie kar więzienia, przypadkowych zatrzymań i zastraszania działaczy na tym terenie.
Konstytucja ta gwarantuje również obywatelom prawo do składania petycji do władz, jednak organ państwowy – Chińska Akademia Nauk Społecznych, ostrzegła niedawno, iż coraz większa liczba osób myśli, że urzędnicy państwowi nie są w stanie przyjmować tak wielu skarg dotyczących lokalnej korupcji i nadużyć. Akademia dowiedziała się również, że niektóre lokalne władze uciekają się do przemocy, by powstrzymać wnioskodawców przed zgłaszaniem spraw do centralnej administracji rządowej, czynności określanej jako bulwersującą i skandaliczną.
Działacze pracują we różnych środowiskach, począwszy od chrześcijan broniących swych praw do modlitwy, po grupę Matki Tiananmen, prowadzącą kampanię na rzecz sprawiedliwości w imieniu swoich dzieci zabitych podczas dławienia ruchu w 1989 roku. Ekonomiczne, socjalne, kulturowe, obywatelskie i polityczne prawa – wszystkie stały się przedmiotem działalności w Chinach.
-Władze Chin muszą zdawać sobie sprawę z tego, że działacze pracują, by chronić prawa człowieka ich obywateli- – twierdzi Baber. -Władze muszą zapewnić, że wszyscy działacze będą mieć możliwość pracy bez strachu przed nękaniem, przypadkowymi aresztowaniami, czy innymi nadużyciami ich praw człowieka.-
Amnesty International wzywa także społeczność międzynarodową, w tym Unię Europejską, do nakłaniania Chin do uwolnienia uwięzionych za prowadzenie pokojowej działalności na rzecz praw człowieka oraz do reformy praw użytych do ich zatrzymania.
Raport zawiera również apele w imieniu następujących osób:

  • Li Dan, 26 lat, działający w celu obrony prawa do zdrowia tych, którzy cierpią w Chinach na HIV i AIDS;
  • Yao Fuxin, 54 lata, oraz Xiao Yunliang, lat 58, współpracownicy uwięzieni za pokojową obronę praw pracowników;
  • Zhang Shengqi, 30 lat, i Xu Yonghai, 44 lat, członkowie nieoficjalnego kościoła protestanckiego, walczący o prawo wolności religii dla chrześcijan z Chin;
  • Matki Tiananmen, grupa krewnych prowadząca kampanię o sprawiedliwość dla tych, którzy zostali zabici w 1989 r., w czasie demonstracji na Tiananmen w Pekinie.

Cały raport jest dostępny na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engasa170452004