Chiny: Obawa stosowania tortur/ obawa o stan zdrowia/ więzień sumienia

ASA 17/004/2005
Hada został zatrzymany w 1995 roku, rzekomo z powodu zaangażowania w działalność organizacji Demokratyczne Przymierze Mongolii Południowej, które promowało prawa człowieka, kulturę mongolską oraz większą autonomię dla mniejszości narodowych w Chinach. Przetrzymywany jest w więzieniu Chifeng w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej. Proces Hady w 1996 roku toczył się za zamkniętymi drzwiami, a jego odwołanie od wyroku zostało odrzucone.
Zwolniony niedawno współwięzień powiedział organizacji pozarządowej Human Rights in China, że Hada został poddany karom dyscyplinarnym, począwszy od przetrzymywania w odosobnieniu, a skończywszy na przykuciu kajdankami rąk i nóg skazanego do metalowej tablicy i pozostawieniu go w takiej pozycji na noc, ponieważ był on postrzegany jako osoba -niereformowalna-. Hadzie prawdopodobnie zabroniono również kontaktu z innymi więźniami i właściwej opieki lekarskiej, zezwalając jedynie na ograniczone kontakty z rodziną.
TŁO WYDARZEŃ
Amnesty International otrzymuje liczne raporty o torturach i maltretowaniu, mających miejsce w wielu instytucjach państwowych w Chinach, m.in. posterunkach policji, więzieniach i obozach -reedukacji poprzez pracę-. Warunki w więzieniu Chifeng są najprawdopodobniej bardzo złe, często stosowane są tortury i maltretowanie więźniów. W raportach mówiono o wykorzystywaniu pałek elektrycznych, pozostawianiu więźniów w sprawiających ból pozycjach przez okres do 12 dni, zamykanie w izolatkach i używanie -szefów cel- do utrzymania kontroli i porządku. Wszyscy przebywający w więzieniu Chifeng pracują do16 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu, nie mając zapewnionej wystarczającej ilości jedzenia i właściwej opieki lekarskiej. Osobom pochodzenia mongolskiego przebywającym w Chifeng zabroniono prawdopodobnie również porozumiewania się w ojczystym języku. Muszą oni używać mandaryńskiej odmiany chińskiego.
Chiny w 1998 roku ratyfikowały Konwencję ONZ przeciwko Torturom oraz Innym Formom Okrutnego, Nieludzkiego oraz Poniżającego Traktowania lub Karania, która zabrania stosowania tortur z polecenia, za namową lub zgodą urzędników państwowych.
Przed zatrzymaniem, Hada był głównym managerem Mongolskiej Księgarni Akademickiej. Sklep otworzył wraz ze swoją żoną Xinną, po ukończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie nauk politycznych. Kilku innych działaczy politycznych zostało aresztowanych po zatrzymaniu Hady. Zatrzymano również Xinnę po tym jak umieściła na drzwiach księgarni informację o aresztowaniu Hady i represjach, które dotknęły innych działaczy. Została później zwolniona warunkowo i nigdy nie postawiono jej konkretnych zarzutów.
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:
* wyrażając zaniepokojenie, że Hada został zatrzymany jedynie z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń oraz wzywając do jego bezwarunkowego i natychmiastowego zwolnienia.
* wyrażając głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że Hada poddawany jest torturom, co narusza zobowiązania Chin wynikających z Konwencji ONZ przeciwko Torturom oraz Innym Formom Okrutnego, Nieludzkiego oraz Poniżającego Traktowania lub Karania
* wzywając władze do zapewnienia bezpieczeństwa Hady oraz do przeprowadzenia pełnego i niezależnego śledztwa w związku z doniesieniami o torturach oraz do ukarania sprawców tortur,
* wzywając władze do zapewnienia, że Hada może regularnie spotykać się z rodziną oraz ma zagwarantowaną opiekę medyczną.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
1. Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council
9 Xihuangcheng Genbeijie
Beijingshi 100032
People’s Republic of China
Fax: +86 10 6596 3374
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze/ Your Excellency
2. Przewodniczący Autonomicznego Regionalnego Rządu Ludowego Nei Menggu
YANG Jing Daili Zhuxi
Nei Menggu Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Xinhuadajie
Huhehaoteshi 010055
Nei Menggu Zizhiqu
People’s Republic of China
Fax: +86 471 696 1406 (c/o Law Department of the Nei Menggu Autonomous Regional
People’s  Government)
Zwrot grzecznościowy: Dear Chairman/ Szanowny Panie Przewodniczący
W razie wysyłania apeli po 11 marca 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.