Chiny: Obawa stosowania tortur

ASA 17/001/2005

Według informacji uzyskanych z pozarządowej organizacji Prawa Człowieka w Chinach, przedłużenie kary Mao zostało zaakceptowane pod koniec grudnia -przez osoby z wyższych stanowisk-. Mao i jej rodzinie najprawdopodobniej nie zezwolono na wgląd do dokumentów zatwierdzających przedłużenie kary. Nie są znane nazwiska urzędników, którzy podpisali dokumenty oraz powody przedłużenia kary.

Pomimo tego, wydaje się że przyczyną przedłużenia kary była odmowa przyznania się do -zrobienia czegoś złego- nawet w wyniku stosowanych tortur oraz podpisania dokumentów, które potwierdzałyby, że w więzieniu -poprzez reformę- zmieniła się. Ponadto, urzędnicy obozu najprawdopodobniej powiedzieli Mao, że wizyty oraz rozmowy telefoniczne zostaną ograniczone, jeśli nadal będzie odmawiać -przyznania się-.

Mao Hengfeng, matka dwójki dzieci została zmuszona do dokonania aborcji, oraz zwolniona z pracy 15 lat temu kiedy zaszła w ciążę po raz trzeci, co było sprzeczne z chińską polityką planowania rodziny. Od tamtego czasu, wielokrotnie korzystała z oficjalnych procedur składania petycji w związku z jej zwolnieniem z pracy oraz traktowaniem przez policję. Z tego powodu, była wielokrotnie zatrzymywana,
umieszczana w szpitalach psychiatrycznych, gdzie poddawano jej terapii wstrząsowej.

W kwietniu 2004 r., Mao Hengfeng została skazana na karę 18 miesięcy -reedukacji przez pracę- w obozie pracy w związku ze składaniem petycji do władz. Najprawdopodobniej była torturowana, co najmniej w dwóch przypadkach: w październiku 2004 r. została związana, podwieszana za ręce oraz bita; w listopadzie 2004 r. związano jej nadgarstki i nogi, i następnie rozciągano jej ciało w różnych
kierunkach. Było to działanie władz obozu, które nie mogły uzyskać od niej -przyznania się-. Działania te były kontynuowane przez dwa dni.

TŁO WYDARZEŃ

Amnesty International otrzymuje informacje o licznych przypadkach stosowania tortur i maltretowania w różnych instytucjach państwowych w Chinach, w tym: na posterunkach policji, więzieniach i obozach -reedukacji przez pracę-. Najczęstsze metody tortur to: kopanie, bicie, elektrowstrząsy, wieszanie za ramiona, zakuwanie w kajdanki w bolesnych pozycjach, pozbawianie snu i pokarmów. Donoszono o
torturach i maltretowaniu takich jak aborcja i sterylizacja jako rezultatach polityki planowania rodziny.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie przedłużeniem kary Mao Hengfeng; 
  • wzywając władze do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia Mao Hengfeng, i zezwolenia jej na składanie petycji bez jakichkolwiek przeszkód;
  • wzywając władze do wszczęcia dochodzenia, oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych stosowania tortur wobec Mao Hengfeng;
  • wzywając władze do zniesienia obozów "reedukacji przez pracę", które są formą administracyjnego więzienia bez postawienia zarzutów i procesu.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Minister Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej
ZHANG Fusen Buzhang
Ministry of Justice
10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu
Beijing 100020
Chińska Republika Ludowa
Fax: 10-64729863
Zwrot Grzecznościowy: Your Excellency/ Szanowny Panie Ministrze

2. Dyrektor Biura Sprawiedliwości w Shanghai
MIAO Xiaobao Juzhang
Shanghaishi Sifaju
225 Wuxinglu,
Shanghaishi 200030
Chińska Republika Ludowa
Fax: 21 64743029
Zwrot grzecznościowy: Dear Director/ Szanowny Panie Dyrektorze

W razie wysyłania apeli po 17 lutego 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.