Chiny: Obrońcy prawa do wolności wyznania – LIU FENGGANG, ZHANG SHENGQI I XU YONGHAI

ASA 17/045/2004
Tych trzech chrześcijan zostało zatrzymanych podczas wzmożonych akcji rozpoczętych przez władze w marcu 2003 r. przeciwko nieoficjalnym kościołom w Prowincji Zhejiang. W lipcu 2003 r. zniszczono ponad tuzin kościołów i zaaresztowano co najmniej 300 chrześcijan, z których część była według doniesień źle traktowana i bita. W akcie oskarżenia trzech mężczyzn prokurator przedstawił zarzut -wyjawiania zagranicznym organizacjom tajemnic państwowych- i oświadczył, że został on sformułowany w związku z decyzją Liu Fengganga o pisaniu, rozpowszechnianiu i opublikowaniu przez ostatnie dwa lata kilku raportów, w których zostało udokumentowane niszczenie kościołów i złe traktowanie członków podziemnych (nielegalnych) parafii. Według tego aktu oskarżenia Xu Yonghai, lekarz, wysłał te dokumenty do chińskojęzycznego magazynu Christian Life Quarterly z siedzibą w USA, a Zhang Shengqi  przesyłał je za pomocą poczty elektronicznej za granicę.
6 sierpnia 2004 r. sąd skazał Liu Fenggang na trzy lata, Xu Yonghai na dwa lata, a Zhang Shengqi na rok więzienia. Te wyroki obejmowały czas, który skazani spędzili w więzieniu jako aresztowani. Zhang Shengqi powinien więc być zwolniony w listopadzie 2004 r., ale Amnesty International nie otrzymało oficjalnego potwierdzenia jego uwolnienia. Liu Fenggang i Xu Yonghai są uwięzieni w Więzieniu Hangzhou Xijiao.
Liu Fenggang był członkiem usankcjonowanego przez państwo kościoła protestanckiego, ale zaczął krytykować restrykcje nałożone na ten kościół przez władze i postanowił wstąpić do Beijing Christian Sacred Love Fellowship – Pekińskiej Chrześcijańskiej Wspólnoty Świętej Miłości – nieoficjalnej grupy religijnej. W rezultacie został zwolniony z pracy w fabryce sprzętu medycznego.
W ostatnich latach miały miejsce liczne prześladowania protestantów i katolików, którzy nie byli formalnie zarejestrowani w kościołach państwowych. Wielu z nich było karanych grzywnami, wyrzucanych z pracy, aresztowanych, więzionych i torturowanych za działalność związaną z wierzeniami religijnymi i duchowymi, albo za obronę prawa innych do wolności religii.
Amnesty International uznaje Liu Fengganga, Xu Yonghai’a i Zhang Shengqi’a za obrońców praw człowieka działających w sposób pokojowy w obronie wolności religii dla chrześcijan w Chinach. Zostali uwięzieni za to, że przekazywali za granicę informację o raportach na temat poważnych przypadków pogwałcenia praw człowieka w odniesieniu do chrześcijan. Amnesty International uważa, że Liu Fenggang i Xu Yonghai sa więźniami sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.
Proszę wysyłać apele w sprawie Liu Fengganga i Xu Yonghai’a:
–          wzywające do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Liu Fengganga i Xu Yonghai’a jako więźniów sumienia i obrońców praw człowieka, uwięzionych z pogwałceniem ich praw do wolności wyznania i stowarzyszania się,
–          wzywające władze, aby zapewniły Liu Fenggangowi i  Xu Yonghai’owi pełen dostęp do opieki prawnej, członków rodzin i opieki medycznej, której mogą potrzebować w czasie, kiedy są uwięzieni,
–          wzywające władze, aby potwierdziły uwolnienie Zhang Shengqi po odsiedzeniu wyroku, w listopadzie 2004 r.,
–          wzywające, aby zasady wyłożone w Deklaracji o Obrońcach Praw Człowieka ONZ zostały w pełni wcielone w prawo państwowe i w praktykę,
–          wzywające władze do przedsięwzięcia środków, które zapewnią, że przedstawiciele władz centralnych i lokalnych na każdym szczeblu respektować będą słuszność pracy obrońców religijnych praw człowieka i umożliwią im kontynuowanie pracy, bez obawy, że zostaną zatrzymani, wtrąceni do więzienia, albo że zostaną złamane inne ich prawa.

Prosimy wysyłać apele do Naczelnika Więzienia, w którym przetrzymywani są Liu Fenggang i Xu Yonghai:

–          wzywające do ich uwolnienia i żądające, aby byli oni trzymani zgodnie z Wzorcowymi Regułami Minimum Postępowania z Więźniami (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) i aby umożliwiono im stały dostęp do rodzin i opieki prawnej.
Prosimy wysyłać apele do:
Minister Sprawiedliwości
Chińskiej Republiki Ludowej
ZHANG Fusen Buzhang
Ministry of Justice
10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu
Beijing 100020
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny panie Ministrze/ Your Excellency
Fax: +86-10-64729863
Email: [email protected]
Dyrektor Państwowego Biura Spraw Religijnych
YE Xiaowen
Guowuyuan Zongjiao Shiwuju
Guowuyuan
22 Xianmen Dajie
Beijing
100017
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Dyrektorze / Your Excellency
Fax: +86 10 6309 9216
Gubernator Ludowego Rządu Prowincji Zhejiang
LU Zushan Shengzhang
Zhejiangsheng Renmin Zhengfu
8 Shengfulu, Sihuqu,
Hangzhoushi
Zhejiangsheng
310025
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
E-mail: [email protected]
Naczelnik Więzienia
Jianyuzhang
Xijiao Jianyu
Hangzhou
Zhejiangsheng
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Naczelniku/ Dear Governor
Kopie do:
Sekretarz Miejscowego Komitetu Partii Prowincji Zhejiang
XI Jinping Shuji
Zhonggong Zhejiangsheng Weiyuanhui
8 Shengfulu, Sihuqu, Hangzhoushi 310025
Zhejiangsheng
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Sekretarzu / Dear Secretary