Chiny: Obrończynie prawa do zadośćuczynienia – MATKI Z TIANANMEN

 ASA 17/045/2004
Matki z Tiananmen, organizacja założona przez Ding Zilin, emerytowaną profesor uniwersytetu, jest grupą obrońców praw człowieka liczącą 130 osób – głownie kobiet, których dzieci i inni bliscy krewni zostali zabici na Placu Tiananmen albo w jego okolicach w nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r. Matki z Tiananmen zorganizowały kampanię obrony praw rodzin osób, które zostały zabite albo ranne w operacji wojskowej 15 lat temu.
Ciężko uzbrojone oddziały wojska i pancerne pojazdy wojskowe wkroczyły na Plac Tiananmen w nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r. aby zlikwidować pokojową demonstrację, której uczestnicy domagali się walki z korupcją i reform politycznych w Chinach. Zabito setki cywili, a dziesiątki tysięcy demonstrantów zostały aresztowane w następstwie tych wydarzeń.
Matki z Tiananmen opracowały listę nazwisk 182 osób, które zginęły, oraz ponad 70, które zostały ranne przez działania chińskiej armii. Dystrybuowały też pomoc humanitarną dla rodzin ofiar i pomagały założyć fundusz pomocy na edukację dzieci i sierot ofiar z Placu Tiananmen.
-Zażądałam, aby przedstawiciele rządu doprowadzili do tego, żeby wszyscy poznali prawdę, która stoi za ‘Incydentem z Czwartego Czerwca’ i aby Jiang Zemin ujawnił prawdziwą liczbę zabitych i listę ich nazwisk. Wezwałam wszystkich ludzi sumienia w Chinach i na świecie, aby nie zapomnieli o tragedii, która wydarzyła się w Pekinie 4-go czerwca 1989 r. i aby nie zapomnieli tych, którym na zawsze odebrano prawo do życia, bo oni sami już nigdy nie przemówią swoim głosem w swoim imieniu-.
Grupa ta regularnie przedstawia apele i petycje, wzywając władze, aby pozwolono rodzinom  ofiar okazywać żałobę w miejscach publicznych, aby pozwolono im przyjmować pomoc humanitarną od organizacji i osób prywatnych, aby zakończyły się prześladowania ofiar i ich rodzin, aby uwolniono tych, którzy nadal siedzą w więzieniach od 1989 r. i aby władze spełniły obietnicę dokładnego i otwartego śledztwa publicznego w sprawie wydarzeń z 4-go czerwca 1989 r.
W marcu 2004 r. Ding Zilin, Zhang Xianling i Huang Jinping zostały bezprawnie zatrzymane, najwyraźniej po to, aby uniemożliwić im udział w festiwalu Qingming, w czasie którego ludzie opiekują się grobami swoich bliskich. Chińskie władze stwierdziły, że ich zatrzymanie było wynikiem nagrania przez nie oświadczeń i wysłania ich do zagranicznych organizacji, które je wspierają. Dodatkowo skonfiskowane zostały koszulki z napisem -Matki z Tiananmen-.  
Co roku w okolicach rocznicy wydarzeń 4 czerwca 1989 r. kilka osób z organizacji -Matki z Tiananmen- jest zatrzymywanych, prześladowanych i w jakiś sposób fizycznie ograniczanych. To, jak się je traktuje, dowodzi ciągłej niechęci rządu do respektowania wezwań do zadośćuczynienia. Poprzez wzajemne wsparcie, Matki z Tiananmen przynoszą ulgę licznym osieroconym rodzinom, dając siłę innym, szczególnie kobietom, aby brały udział w życiu publicznym, a społeczna działalność organizacji była źródłem nadziei i inspiracji dla podobnych grup spoza Chin.
Według Amnesty International, Matki z Tiananmen są organizacją broniącą praw człowieka, która prowadzi kampanię odpowiedzialności i zadośćuczynienia w związku z atakiem na pokojowych demonstrantów w Pekinie 4 czerwca 1989 r. Amnesty International wzywa władze, aby zapewniły ochronę ich działaczom, aby mogli oni kontynuować swoją zgodną z prawem inicjatywę, bez obawy, że zostaną bezprawnie zatrzymani, prześladowani albo nękani w jakikolwiek inny sposób.
Dokumentowanie Śmierci: Refleksje po Dziesięciu Latach, Ding Zilin, dostępne w sieci pod adresem http://www.hrichina.org/june4-10yr/death.html.
Prosimy wysyłać apele w sprawie Matek z Tiananmen:

  • wzywające władze, aby zaprzestały bezprawnych zatrzymań, zastraszania, i nękania Ding Zilin i innych członków organizacji -Matki z Tiananmen-;
  • namawiające władze, aby zapewniły -Matkom z Tiananmen- bezpieczeństwo w ich uzasadnionych prawnie działaniach na rzecz praw człowieka, aby członkowie tej organizacji mogli działać bez obawy, że nastąpi odwet, aby przestrzegano ich podstawowego prawa do wolności wypowiedzi i zrzeszania się;
  • przekonujące władze, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły tych, którzy wciąż są w więzieniach w związku z protestami na Placu Tiananmen 4 czerwca 1989 r.;
  • wzywające władze, aby przeprowadziły niezależne, dokładne i bezstronne dochodzenie na temat wydarzeń z 4 czerwca 1989 r., aby ci, którzy są odpowiedzialni za bezprawne zabijanie i pogwałcenie praw człowieka, stanęli przed sądem, i aby władze zapewniły odszkodowania ofiarom albo ich rodzinom.   

Prosimy wysyłać apele na adres:
1. Minister of Justice of the People’s
Republic of China
ZHANG Fusen Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
People’s Republic of China
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/ Szanowny Panie Ministrze
Fax: +86 10 6472 9863
Email: [email protected]
Email: [email protected]
2. Mayor of Beijing Municipal People’s
Government
WANG Qishan Shizhang
Beijingshi Renmin Zhengfu
2 Zhengyilu
Dongchengqu, Beijing 100744
People’s Republic of China
Zwrot grzecznościowy: Dear Mayor/ Szanowny Panie
Prosimy o przesłanie kopii na adres:
Secretary of Beijing Municipal Party
Committee
LIU Qi Shuji
Zhonggong Beijingshi Weiyuanhui
3 Taijichang Dajie
Dongchengqu,
Beijing 100743
People’s Republic of China
Zwrot grzecznościowy: Dear Secretary/ Szanowny panie Sekretarzu.