Chiny: Sześćdziesięciu działaczy na rzecz praw mieszkaniowych zatrzymanych przed spotkaniem NZ w Szanghaju

ASA 17/042/2005
Wśród innych uczestników spotkania -GCS- byli min. Sekretarz Generalna Amnesty International Irene Khan, Dyrektor Naczelny Human Rights Watch Kenneth Roth i Mary Robinson, Prezes Realizing Rights – Inicjatywy Etycznej Globalizacji i były Wysoki Komisarz Praw Człowieka NZ.
-Aresztowanie działaczy jedynie za próbę dostarczenia listu do Narodów Zjednoczonych jest pogwałceniem ich prawa do pokojowego wyrażania swoich żądań. Powinni zostać natychmiastowo i bezwarunkowo zwolnieni- oświadczyło wspólnie troje przedstawicieli organizacji. -Te aresztowania łamią także zasady ‘Global Compact’ NZ, które to stanowi forum dla otwartego dialogu i promowania praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i innych zagadnień dotyczących biznesu i organizacji pozarządowych.-
List był adresowany do Sekretarza Generalnego NZ Kofiego Annana, wymieniał skargi wysuwane przez działaczy praw mieszkaniowych w Szanghaju, zawierające zarzuty kierowane przeciwko lokalnym władzom i policji dotyczące naruszeń praw człowieka, w tym m.in. okrutne traktowanie, arbitralne aresztowania i uwięzienia stosowane wobec działaczy praw mieszkaniowych. W swoim liście działacze prosili Kofiego Annana o poruszenie tych zagadnień podczas bezpośrednich spotkań z najwyższymi władzami ChRL.
Zatrzymania te stanowią kolejny przykład aresztowań działaczy i osób wnoszących petycje w Chinach, próbujących zwrócić uwagę na różne łamanie prawa związane z przymusowymi przesiedleniami i wywłaszczeniami w kontekście chińskich reform ekonomicznych.
tłumaczenie Piotr Cykowski