Chiny: Szkolne wycieczki oglądają egzekucje

ASA 17/049/2004
          -Rząd chiński regularnie ‘obchodzi’ święta państwowe dokonując licznych egzekucji przestępców,- powiedziała Ingrid Massage, dyrektor Amnesty International ds. Azji. -W tym roku Festiwal Jesienny przypada w tym samym tygodniu, co chińskie święto narodowe (piątek, 1-go października). Związana jest z tym ogromna fala egzekucji.-
            Uczniowie stanowili część 2,5-tysięcznej widowni. Wiec, który odbył się w gimnazjum w Changsha, stolicy prowincji Hunan, zbiegł się w czasie ze Festiwalem Jesiennym – 27 września. Według raportu zamieszczonego na portalu internetowym Tom sześciu mężczyzn zostało zabranych na miejsce egzekucji i zastrzelonych.
            Dzieci, pokazane w swoich mundurkach szkolnych, są opisane jako uczniowie szkół podstawowych i średnich, w wieku od 6 do 17 lat. Dzieci słyszały odczytane publicznie szczegóły zbrodni popełnionych przez przestępców, w tym morderstwo, napaść i porwanie, a potem były świadkami skazania ich na karę śmierci.
            Zabieranie dzieci ze szkoły, aby brały udział w wiecu wydaje się nie zgadzać z Konwencją Praw Dziecka, podpisaną przez Chiny w 1992 roku. Konwencja ta mówi, iż edukacja powinna mieć na celu -rozwój poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.-
            Sześciu mężczyzn z Hunanu stanowi tylko część z ogólnej liczby przynajmniej 100 egzekucji przeprowadzonych w ostatnich dniach w Chinach.
            Zarówno prawo jak i stosowane praktyki chińskiego systemu sądownictwa karnego w chwili obecnej nie oferują uczciwego procesu, przeprowadzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami prawnymi. Jest to szczególnie niepokojące w przypadkach, gdy wyrokiem jest kara śmierci. Zeznania mogą być wymuszone drogą tortur, dostęp do pomocy prawnej jest ograniczony, a system apelacyjny jest dziurawy i zdecentralizowany. Amnesty International jest przeciwna karze śmierci w każdych okolicznościach i wzywa Chiny do natychmiastowego zaprzestania egzekucji, co miałoby doprowadzić do przyszłego usunięcia kary śmierci z prawodawstwa.
              Aby zobaczyć raport ‘Tom’ odwiedź następującą stronę internetową: http://news.tom.com/1002/20040928-1366379.html