Chiny: uwolnić więźnia sumienia systemu “Reedukacja przez Pracę”

 ASA 17/031/2005

-Reedukacja przez Pracę- (Re-education through Labour – RTL) to system działający w Chinach od połowy lat 50. jako jedna z form zatrzymań.

Osoby otrzymujące wyroki w tym systemie nie mają dostępu do prawnika, nie przesłuchuje się ich, a o -skazaniu- decyduje zazwyczaj jedynie policja. Obecnie można być zatrzymanym na okres nawet czterech lat.

 

Osoby odbywające wyrok w programie narażone są na bicie, tortury  i inne formy niewłaściwego traktowania, szczególnie jeśli odmawiają przyznania się do -przestępstw-.

Mao Hengfeng najprawdopodobniej została poddana torturom i złemu traktowaniu w obozie pracy. W październiku 2004 roku została ciężko pobita. W listopadzie 2004 roku jej nadgarstki i kostki były poranione, a nogi wykrzywione. Trwało to dwa dni, po czym odmówiono jej jedzenia.

Jej odmowa przyznania się do jakichkolwiek -złych czynów-, nawet w trakcie tortur, była prawdopodobnie powodem do przedłużenia w grudniu 2004 roku jej wyroku o trzy miesiące.

Następnie przetrzymywano ją w odosobnieniu, aż w końcu przywiązywano ją do łóżka na wiele godzin. Najprawdopodobniej zmuszano ją do spożywania żywności z niezidentyfikowaną substancją, której działanie powodowało, że usta zabarwiały się na czarno.

Podejmij działanie!

Amnesty International uważa Mao Hengfeng za więźnia sumienia i wzywa do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.

Amnesty International wzywa także chińskie władze, by zniosły -Reedukację przez Pracę-, ponieważ istniejący system sprawiedliwości dostarcza wystarczających środków do karania za liczne przestępstwa.

Tłumaczenie:
  

Prosimy o wysyłanie apeli do:

Minister of Justice of the People’s Republic of China
ZHANG Fusen Buzhang
Ministry of Justice
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu
Beijingshi 100020
People’s Republic of China

Fax: +86 10 65292345
(c/o Ministry of Communications)

E-mail: [email protected]

Zwrot grzecznościowy: Dear Minister

Tłumaczenie Natalia Mielech