Chiny: walka z terroryzmem nie usprawiedliwia represji

ASA 17/032/2001
Wystąpienie rzecznika rządu w Pekinie poprzedziły doniesienia o zapoczątkowaniu przez władze chińskie kolejnej kampanii skierowanej przeciwko działalności -terrorystycznej i separatystycznej- w regionie XUAR. Władze dały jasno do zrozumienia, że głównym celem kampanii są -separatyści etniczni-.

-Władze Chin nie czynią różnicy między ‘terroryzmem’ i ‘separatyzmem’- -twierdzi Amnesty International. -Na separatyzm składa się wiele zjawisk, zazwyczaj sprowadzających się do pokojowej opozycji i nieposłuszeństwa. Tymczasem pod działania wywrotowe podciąga się również wyznawanie i nauczanie islamu, jeżeli nie jest objęte kontrolą władz.-

Uznając spoczywający na rządach obowiązek zapewnienia swym obywatelom pełnego bezpieczeństwa, Amnesty International wyraża obawę, że władze chińskie usiłują wykorzystać wydarzenia z 11 września dla usprawiedliwienia surowych represji wobec muzułmańskich grup etnicznych w XUAR, oskarżając ich członków o -separatyzm-, -terroryzm- lub -ekstremizm religijny-.

Oskarżenia takie fałszują rzeczywistość. Prawdą jest, że bardzo wielu rdzennych mieszkańców XUAR, nie mających nic wspólnego ze stosowaniem przemocy, padło ofiarą masowych pogwałceń praw człowieka. Od połowy poprzedniej dekady stracono setki Ugurów oskarżonych o uczestnictwo w aktach przemocy, tysiące innych aresztowano, więziono i torturowano, a duchowieństwo muzułmańskie oraz samo praktykowanie islamu w regionie poddano coraz ostrzejszym restrykcjom.

Amnesty International wyraziła również zaniepokojenie ewentualnym wznowieniem przez rząd Chin – w następstwie oświadczenia – działań przeciwko -separatystom- tybetańskim.