Chiny: Zaapeluj o uwolnienie Ji Sizuna

Oficjalnie Ji Sizun został zatrzymany pod zarzutem -sfałszowania urzędowej pieczęci-. Oczekuje na proces w areszcie śledczym nr 2 w Fuzhou. Nie pozwolono mu na odwiedziny bliskich, ale mógł dwukrotnie spotkać się z prawnikiem.
Dwa dni przed aresztowaniem Ji Sizun w towarzystwie zagranicznych dziennikarzy udał się do Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Deshengmenwai i podjął pierwszą próbę złożenia wniosku o pozwolenie na organizację demonstracji. Urzędnik odmówił jednak przyjęcia wniosku i kazał mu przyjść później. 11 sierpnia  Ji Sizun ponownie próbował złożyć wniosek i właśnie wtedy policjanci zabrali go do nie oznakowanego pojazdu i odjechali w nieznanym kierunku. Nikt nie wiedział o losie zatrzymanego aż do końca września. Dopiero wtedy jego przyjaciele dowiedzieli się, że Ji Sizun jest przetrzymywany w Fuzhou. Stało się to za sprawą kartek pocztowych, na wysyłanie których Ji Sizun otrzymał pozwolenie. Wszystko wskazuje jednak na to, że odpowiedzi wysyłane przez przyjaciół na adres aresztu nie trafiają do adresata.
Demonstracja planowana przez Ji Sizuna miała być protestem przeciwko korupcji i apelem o umożliwienie narodowi chińskiemu szerszego udziału w procesach zachodzących w polityce.
Zdjęcie Ji Sizuna jest dostępne na stronie http://www.canyu.org/n3498c6.aspx
TŁO SPRAWY
Działacze praw człowieka usiłujący zgłaszać naruszenia tych praw, kwestionujący politykę władz w sferach -politycznie wrażliwych- lub pomagający innym w dochodzeniu ich praw są w Chinach poważnie narażeni na aresztowanie, postawienie zarzutów i politycznie motywowany proces. Coraz więcej osób przebywa też w aresztach domowych (policjanci stoją na straży przed ich domami nie pozwalając im na ich opuszczenie i jednocześnie obserwując aresztantów).
23 lipca chińskie władze ogłosiły utworzenie stref do prowadzenia demonstracji w 3 pekińskich parkach. Do przeprowadzenia demonstracji wymagana jest jednak zgoda policji. Według doniesień niektóre osoby, które próbowały taką zgodę uzyskać, najpierw były ustnie informowane, że ich wnioski nie zostaną pozytywnie rozpatrzone, a następnie trafiały pod policyjną obserwację lub do aresztu. Są też doniesienia o uniemożliwianiu potencjalnym demonstrantom przyjazdu do Pekinu. Szerokim echem na świecie odbiła się sprawa dwóch starszych kobiet ubiegających się o pozwolenie na organizację demonstracji, które zostały z tego powodu wysłane na -reedukację poprzez pracę-. Międzynarodowe zainteresowanie tą sprawą doprowadziło do tego, że wobec Wu Dianyuan, lat 79 i Wang Xiuying, lat 77, decyzję o wysłaniu na -reedukację- uchylono.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o wysyłanie apeli po polsku, angielsku lub chińsku (mandaryńsku), w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźnia sumienia, Ji Sizuna, uwięzionego jedynie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń;
– wezwą Państwo władze do zagwarantowania, że Ji Sizun nie będzie torturowany, ani w żaden inny sposób okrutnie, nieludzko lub poniżająco traktowany lub karany;
– wezwą Państwo władze do umożliwienia Ji Sizunowi kontaktu z rodziną i prawnikiem oraz do zapewnienia mu wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej.
ADRESACI APELI:

Naczelny Prokurator Ludowej Prokuratury Prowincji Fujian
Chief Procurator of the Fujian Provincial People’s Procuratorate
NI Yingda Jianchazhang
Fujiansheng Renmin Jianchayuan
253 Hualinlu
Fuzhoushi 350003
Fujiansheng
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa
Fax:   +86 591 87762163
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Procurator
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Prowincji Fujian
Director of the Fujian Provincial Department of Public Security
BAO Shaokun Tingzhang
Fujiansheng Gong’anting
12 Hualinlu
Fuzhoushi 350003
Fujiansheng
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa
Fax:   +86 591 87093516
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
Dyrektor Aresztu Śledczego Nr 2 w Fuzhou
Director of Fuzhou No. 2 Detention Center
Fuzhou di er kanshousuo
Xiadongzirancun, Zhanglancun
Chengmenzhen, Cangshanqu
Fuzhou 350011
Fujiansheng
People-s Republic of China / Chińska Republika Ludowa
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
Prime Minister of the People’s Republic of China
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa
Fax:   +86 10 65961109 (przez MSZ)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO:

Gubernator Prowincji Fujian
Governor of the Fujian Provincial People’s Government
HUANG Xiaojing Shengzhang
Fujiansheng Renmin Zhengfu
76 Hualinlu
Fuzhoushi 350003
Fujiansheng
People’s Republic of China / Chińska Republika Ludowa
Fax:   +86 591 87855770
Nagłówek: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
Apele można wysyłać do 16 stycznia 2009 r.
Pilna akcja nr 332/08
AI Index:  ASA 17/112/2008
Tłumaczenie: Marcin Natorski